Status i lokalforeningen Copa Vestsjælland.

Kære medlemmer

Bestyrelsen håber alle har det godt, i denne svære tid.

Vi håber der snart bliver styr på Corona virussen, så vi kan komme igang.

Men som det ser ud lige nu, må vi nok forvente, at vi skal helt frem til august, før der er forhåbninger om, at vi igen må samles og det bliver sikkert ikke uden restriktioner fra sundhedsmyndighederne.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Corona virus.
Corona virus. Hold afstand.

Husk, at min og bestyrelsens telefoner er åben, hvis i har behov for råd & vejledning.

Lokalformanden. Eddy Tersløse

Copa Vestsjællands bidrag, til Copa bladet i maj og juni 2020

Kære medlemmer.

Vi nåede lige at afholde, lokalafdelingens generalforsamling inde landet blev lukket ned af Corona virussen.

Vi måtte dog ikke give hinanden hånden eller give et kram da mødes d. 7. marts, men der blev brugt masser af håndsprit. På det tidspunkt var der ikke mangel på det.

Det var dejligt at se, nogle af medlemmerne, desværre kommer der nok til at gå, en rum tid før vi igen kan samles. Der var vis ingen, der kunne forudse, at Corona virussen ville få så voldsomme følger.

Jeg ved ikke om vi kommer til at afholde, sommertur i år og lige så usikkert er det, om vi kan afholde medlemsmøder.

Men håber at julefrokosten kan afholdes.

Jeg har modtaget meddelelser fra andre organisationer om at man har udskudt alt aktivitet til 15. august 2020 pga. at mange medlemmerne høre til de sårbare grupper, såsom kroniske lidelser.

Det er måske, nok en meget god ide, når man tænker på, hvor voldsom Corona virussen er.

Så selv om det lyder af lang tid, så er det nok bedre, en vi bagefter kan være bagkloge og sige ”bare vi dog havde gjort det”

Det er vigtigt at vi alle, nu står sammen, så vi kan komme over på den anden side, så vi igen kan leve vores liv som vi plejer og det ikke skal være Corona der begrænser os.

Generalforsamlingen blev afviklet efter dagsorden.

Dirigenten – blev Stig, undtagen under aflæggelse af regnskabet og budget, da Stig er kasserer. Lokalformanden overtog dirigentposten under fremlæggelse af regnskab og budget. Herefter overtog Stig igen dirigentposten.

Sekretær, Vinni blev valgt.

Lokalformandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget.

Aktivitetsplan for lokalafdelingen blev enstemmigt vedtage – men i disse Corona tider, vides det ikke om vi kan overholde aktivitetsplanen.

Der var ingen indkommende forslag, til behandling.

Valg til bestyrelsen blev følgende.

Eddy Tersløse – Lise Nielsen – Vinni Tersløse – Suppleanter – Carlo Jensen – Anne Marie Johansen – Revisor for 1 år: Carlo Jensen – Revisor Suppleant for 1 år: Hanne Jørgensen.

Under eventuelt var der er rigtig god debat.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede alle for god ro og orden.

Lokalformanden afsluttede med at takke medlemmerne, der var også en tak til bestyrelsen for godt samarbejde og så en stor tak til Vommevad forsamlingshus for at måtte, vederlagsfrit låne huset, og stor tak til værtsparret for den fremragende mad vi fik. Gammeldagsoksesteg med alt, hvad der, hører til og utrolig velsmagende, det var som at høre fuglene synge.

Samtidig en stor tak, til de unge serveringsdamer for en utrolig servering.

Efter generalforsamlingen, havde lokalformanden indkaldt bestyrelsen til et konstituerende bestyrelsesmøde. Det må da siges at være heldigt, da Corona virussen kort tid efter, satte Danmark i stå.

Konstitueringen blev følgende:

Lokalformand: Eddy Tersløse / Næstformand: Jan Nielsen

Kasserer: Stig Erichsen / Sekretær: Vinni Tersløse

Bestyrelsesmedlem: Lise Nielsen

Suppleanter: Carlo Jensen og Anne Marie Johansen.

Arrangement udvalget:   

Jan Nielsen og Carlo Jensen.

Mit håb er at vi, hurtigt kan komme i gang igen, men det er Corona virussen, der i øjeblikket bestemmer farten.

Så hold øje med hjemmesiden, den findes inde på, copa.dk under lokalafdelinger.

Pas godt på jer selv, men også på alle andre.

Lokalformanden:

Eddy Tersløse

 

 

Copa bladet, marts og april 2020

Kære medlemmer.

Fællesmøde for Patientforeninger og Handicaporganisationer.

Vi deltog med 3. repræsentanter fra Copa Vestsjælland.
Hensigten med fællesmødet er, at styrke fællesskabet mellem foreningerne.
Borgerrådgivere fortalte om arbejdet som borgerrådgiver og hvordan borgerrådgiveren kunne hjælpe borgerne og sikker deres retssikkerhed.
Så, hvis der sidder nogle og tænker, at de godt kunne have brug for hjælp omkring deres sag i kommunen, så er det bare om, at en snak med borgerrådgiveren.
Borgerrådgiveren er uafhængig af den offentlig forvaltning i kommunen og kan derfor gå lige til den person eller dens chef hvor man har sin sag. Sidder der nu nogle og tænker, hvad er det for en størrelse og mund det er noget jeg kan bruge, jeg kunne godt tænke mig nogle flere oplysninger eller råd, inden jeg ringer. Så er i velkommen til, at ringe eller skrive til mig. (lokalformanden Copa Vestsjælland)
Der var mange relevante emner og mange gode forslag.
Vi sluttede af med, at der blev nedsat et udvalg, som arbejder videre med, at planlægge nye Fællesmøder og emner der skal arbejdes med.

Arrangement udvalget, arbejder på højtryk med planlægning af sommertur samt medlems arrangementer m.m.
De vil blive slået op på lokalafdelingens hjemmeside samt i Copa bladet.

Generalforsamlingen:
Bliver afholdt Vommevad forsamlingshus, lørdag d. 7.3.2020 kl. 13 til 16

Adressen er:
Vommevad forsamlingshus. Søstrupvej 82, 4420 Regstrup.
Tilmelding til spisning, skal ske senest, mandag d. 2. marts 2020
Spisning kl. 13 til 14.
Eddy Tersløse på tlf. 60 63 07 47 eller pr. mail: e.t@mail123.dk

Generalforsamlingens.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Optælling af stemmeberettigede.
5. Valg af stemmetællere.
6. Formandens beretning.
7. Regnskab og budget til godkendelse.
8. Aktivitetsplan for det kommende år.
9. Indkommende forslag. Senest 8 dage før til formanden.
10. Valg til bestyrelsen ifølge Copa´s vedtægter.

a. Valg af Lokalformand for 2. år.
Eddy Tersløse – ønsker genvalg.
b. Valg af 2. Bestyrelsesmedlemmer for 2. år.
Lise Nielsen – ønsker genvalg.
Vinni Tersløse – ønsker genvalg.
c. Valg af 2. suppleanter for 2. år.
Carlo Jensen – ønsker genvalg.
Anne Marie Johansen – ønsker genvalg.
d. Valg af revisor for 1. år.
Carlo Jensen – ønsker genvalg.
e. Valg af revisor suppleant for 1. år.

11. Eventuelt.

OBS. ændring på afgangstiden og hjemkomst for, Copa Vestsjællands sommertur. 30.8.2019

OBS. ændring på afgangstiden og hjemkomst for, Copa sommertur.

Vi er lige blevet ringet op af M/S Museet, at den første rundvisning først starter kl. 12, derfor er der afgang fra Holbæk kl. 10.30 og forventer ankomst til Holbæk kl. ca. 18

Tiden er rettede i programmet.

Beskrivelse af sommertur:

Sommerturen går til M/S Museet for Søfart i Helsingør.

Vi kører i bus fra Bauhaus i Holbæk.

Fredag d. 30. august 2019 kl. 10.30.

Vi forventer hjemkomst til Holbæk kl. 18.00

Vi starter med en guidet rundvisning, vi kom med på en rejse igennem 400 år søfartshistorie. Mød sømanden, sømandskonen, havnens brogede eksistenser, maskinarbejderen, opfinderen, navigatøren, de druknede, krigssejleren, købmanden, forbrugeren og mange flere. Rejs med ud på de syv have, til fremmede kyster og eksotiske varer og dyk ned i de mange fascinerende historier, der knytter sig til søfarten.

Når vi slutter, går vi få meter fra museet, til der hvor vi skal have noget godt, at spise.

Når vi har spist og hvis der er tid, har man mulighed for, at gå en tur i Helsingør by.

På vej hjem køre vi til Gerslev Kro, hvor der vil blive serveret kaffe/The med noget godt til.

Prisen er inkl. Bus, entré + guidet rundvisning, mad + 1 genstand, Kaffe/ The med noget godt til.

Til en pris på, kun: pr. medlem 125,00 kr. og ikke medlemmer 200, 00 kr.

Meddelelse til de der deltog på generalforsamlingen:

På lokalafdelingens generalforsamling, var der flere der tilkendegav, at de godt vil tilmelde sig turen.

Kan i ikke være søde, at tilmelde jer igen, til enten Jan eller Vinni, fra arrangement udvalget.

Så vi kan få helt styr på, hvem der ønsker, at deltage.

Arrangement udvalget.

Lokalafdelingens sommertur:
Sommerturen går til M/S Museet for Søfart i Helsingør.
Vi køre i bus fra Bauhaus, fredag d. 30. august 2019 kl. 10.00 Vi forventer hjemkomst til Holbæk kl. ca. 18.00
Adresse er: Stenhusvej 56, 4300 Holbæk
Prisen er inkl. Bus, entré + guidet rundvisning, mad + 1 genstand, Kaffe/ The med noget godt til.
Beløbet indbetales på lokalforeningens konto.
Arbejdernes landsbank konto: 5356 – 0 000 246 614.
Eller via Mobil Pay: 60 630 747
Husk, at skriv ”sommertur 2019
Senest den 19. august 2019.
De der ikke har netbank/Mobil Pay, kan betale i bussen den 30. august 2019.
Tilmelding til arrangement udvalget senest, 19. august 2019 og betaling via netbank/Mobil Pay senest, 19. august 2019.

Arrangement udvalget:
Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail. jannielsen1947@gmail.com
Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail. morsrodolfo@gmail.com

Copa Vestsjællands bidrag til Copa bladet, i juli 2019

Kære medlemmer.

Sommerturen står for døren og arrangement udvalget har lykkes med, at lave et fantastisk arrangement og så til en pris på kun 125,00 kr. for medlemmer og 200,00 for ikke medlemmer. Så tilmeld jer allerede nu og få en fantastisk oplevelse og en rigtig hyggelig dag i samvær med dejlige, søde og hyggelige mennesker.

Copa Vestsjælland har været tovholder på afprøvning af et, teleslynge anlæg som viser sig til, at være helt fantastisk og meget nemt, at håndterere.
Grunden til vi afprøvet det er, at Handicaprådet i Odsherred kommune vil indkøbe et anlæg, som skal bruges til møder i Odsherred kommune og som de lokale foreninger kan låne, når de afholder møder.
Handicaprådet beslutning er på bagrund af, at mange mennesker ikke har muligheder for, at deltage pga. nedsat hørelse, at have nedsat hørelse er et meget overset handicap, for rigtig mange mennesker.

Bestyrelsen i Copa Vestsjælland har også fået et meget billigt tilbud, så bestyrelse har besluttede sige ja tak til.
Bestyrelsen kan se en mulighed for, at vi kan være uafhængige af, hvor vi kan afholde medlemsmøde samt, at kunne tilgodese de, af vore medlemmer, der har disse udfordringer.

Lokalformanden.

Beskrivelse af sommertur:
Sommerturen går til M/S Museet for Søfart i Helsingør.
Vi kører i bus fra Bauhaus i Holbæk.
Fredag d. 30. august 2019 kl. 9.00. Vi forventer hjemkomst til Holbæk kl. 17
Vi starter med en guidet rundvisning, vi kom med på en rejse igennem 400 år søfartshistorie. Mød sømanden, sømandskonen, havnens brogede eksistenser, maskinarbejderen, opfinderen, navigatøren, de druknede, krigssejleren, købmanden, forbrugeren og mange flere. Rejs med ud på de syv have, til fremmede kyster og eksotiske varer og dyk ned i de mange fascinerende historier, der knytter sig til søfarten.
Når vi slutter, går vi få meter fra museet, til der hvor vi skal have noget godt, at spise.
Når vi har spist og hvis der er tid, har man mulighed for, at gå en tur i Helsingør by.
På vej hjem køre vi til Gerslev Kro, hvor der vil blive serveret kaffe/The med noget godt til.
Prisen er incl. Bus, entré + guidet rundvisning, mad + 1 genstand, Kaffe/ The med noget godt til.
Til en pris på, kun: pr. medlem 125,00 kr. og ikke medlemmer 200, 00 kr.

Meddelelse til de der deltog på generalforsamlingen:

På lokalafdelingens generalforsamling, var der flere der tilkendegav, at de godt vil tilmelde sig turen.
Kan i ikke være søde, at tilmelde jer igen, til enten Jan eller Vinni, fra arrangement udvalget.
Så vi kan få helt styr på, hvem der ønsker, at deltage.

Arrangement udvalget.

Lokalafdelingens sommertur:
Sommerturen går til M/S Museet for Søfart i Helsingør.
Vi køre i bus fra Bauhaus, fredag d. 30. august 2019 kl. 9.00 Vi forventer hjemkomst til Holbæk kl. 17
Adresse er: Stenhusvej 56, 4300 Holbæk
Prisen er incl. Bus, entré + guidet rundvisning, mad + 1 genstand, Kaffe/ The med noget godt til.
Beløbet indbetales på lokalforeningens konto.
Arbejdernes landsbank konto:5356 – 0 000 246 614.
Eller via Mobil Pay: 60 630 747
Husk, at skriv ”sommertur 2019”
Senest den 19. august 2019.
De der ikke har netbank/Mobil Pay, kan betale i bussen den 30. august 2019.
Tilmelding til arrangement udvalget senest, 19. august 2019 og betaling via netbank/Mobil Pay senest, 19. august 2019.

Arrangement udvalget:
Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail. jannielsen1947@gmail.com
Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail. morsrodolfo@gmail.com

Kommende arrangementer:

Lokalafdelingen afholder medlemsmøde i Vig forsamlingshus.
Torsdag d. 24. oktober 2019 tilmelding senest, mandag d. 14. oktober 2019
Yderlig information, kommer senere.

Lokalafdelingens julefrokost.
I Vommevad forsamlingshus, bliver søndag d. 17. november 2019 kl. 13.00
Yderlig information, kommer senere.

 

Copa Vestsjællands bidrag til Copa bladet i maj 2019

Kære medlemmer.

Det var dejligt, at se/møde både nye og gamle søde medlemmer, som altid, var de fremmødte medlemmer i godt humør.

Inden vi startede med afholdelse af generalforsamlingen, startede vi med, at indtage en rigtig dejlig frokost, før vi skulle høre et indlæg fra Peter Demant.

Lokalafdelingen havde arrangeret et oplæg på hvilken skader man kan pådrage sig efter, at have været igennem, kemo/strålebehandling.

Fodterapeut. Peter Demant, viste og forklaret hvilken skader og hvilken tab der tit opstod i forbindelse med behandling af Kemo/strålebehandling.

Det var især håndflader og fodflader man tydeligt kan mærke skaderne og disse skader forplanter sig vider op og ud i kroppen.

Peter Demant fortalte også, hvad forskellen er på fodplejer og fodterapeut er.

”Citat”

Hvorfor vælge en Fodterapeut?

En terapeut med en autoriseret uddannelse – Det sikre valg!

Fodklinikken leverer høj kvalitet og samler på glade kunder.

Det er vi sikre på du straks vil mærke.

“Du vil svæve herfra”.

”Citat slut”

Hvis man har nedgroet negle, kan man få en, henvisning fra egen læge og derved få et tilskud, til denne behandling.

Hvis man er folkepensionist eller førtidspensionist, kan man søge om tilskud,

men kun hos en fodterapeut. Her skal man være opmærksom på, at tilskuddet vil bliver beregnet ud fra hvor stort ens helbredstillæg er. Man kan finde sine oplysninger ved, at gå ind på internettet under borger.dk eller borgerservice.dk man kan også henvende sig personligt på ens egen kommunes borgerservice hvor man kan få personlig hjælp.

Peter Demant måtte, ikke uventet svare på en masse gode spørgsmål fra vore medlemmer. En stor tak til Peter Demant for det fantastiske foredrag, det var utroligt spændene.

Arrangement udvalget arbejder på, at planlægge medlemsmøder rundt omkring i vores område (Vestsjælland), hvor de 2. foredragsholdere vi bl.a. har haft i Nørre Asmindrup og Vommevad forsamlingshus.

En stor tak til hele personalet i Vommevad forsamlingshus, for en fantastisk frokost og tak til Vommevad forsamlingshus, for udlån af lokalet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, torsdag d. 21. marts 2019.

Bestyrelsen sammensætning ser således ud.

Lokalformand. Eddy Tersløse. Næstformand. Jan Nielsen.

Kasserer. Stig Erichsen. Sekretær. Vinni Tersløse.

Bestyrelsesmedlem. Ingelise Nielsen. Suppleant. Anne Marie Johansen.

Suppleant. Carlo H. Jensen.

Revisor. Carlo H. Jensen. Revisor Suppleant. Hanne Jørgensen.

Arrangement udvalget er.

Jan Nielsen & Vinni Tersløse.

Yderlige oplysninger omkring bestyrelsesmedlemmerne står på Copas hjemmeside, tryk på (MØD ANDRE) og derefter på (Lokalforeninger) her findes alle Copas lokalafdelinger.

 

Beskrivelse af sommertur:

Sommerturen går til M/S Museet for Søfart i Helsingør.

Vi kører i bus fra Bauhaus i Holbæk.

Fredag d. 30. august 2019 kl. 9.00. Vi forventer hjemkomst til Holbæk kl. 17

Vi starter med en guidet rundvisning, vi kom med på en rejse igennem 400 år søfartshistorie. Mød sømanden, sømandskonen, havnens brogede eksistenser, maskinarbejderen, opfinderen, navigatøren, de druknede, krigssejleren, købmanden, forbrugeren og mange flere. Rejs med ud på de syv have, til fremmede kyster og eksotiske varer og dyk ned i de mange fascinerende historier, der knytter sig til søfarten.

Når vi slutter, går vi få meter fra museet, til der hvor vi skal have noget godt, at spise.

Når vi har spist, er der mulighed for, at gå en tur i Helsingør by.

Prisen for turen, minus drikkevare er 125,00 kr.

Der vil være kaffe og the på vej hjem som lokalafdelingen står for, vores bager Jan serverer nok et eller andet godt.

Husk, at tilmeld jer.

Beløbet indbetales på lokalforeningens konto. Arbejdernes landsbank konto:

5356 – 0 000 246 614. Senest den 19. august 2019.

Husk, at skriv ”sommertur 2019

De der ikke har netbank, kan betale i bussen den 30. august 2019.

Arrangement udvalget.

 

Lokalafdelingens sommertur:

Sommerturen går til M/S Museet for Søfart i Helsingør.

Vi køre i bus fra Bauhaus, fredag d. 30. august 2019 kl. 9.00 Vi forventer hjemkomst til Holbæk kl. 17

Adresse er: Stenhusvej 56, 4300 Holbæk

Pris, minus drikkevare er: 125 kr. for medlemmer, ikke medlemmer 200 kr.

Beløbet indbetales på lokalforeningens konto. Arbejdernes landsbank konto:

5356 – 0 000 246 614. Husk, at skriv ”sommertur 2019

De der ikke har netbank, kan betale i bussen den 30. august 2019.

Tilmelding til arrangement udvalget senest, 19. august 2019 og betaling via netbank senest, 19. august 2019.

Arrangement udvalget:

Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail.jannielsen1947@gmail.com

Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail. morsrodolfo@gmail.com

 

Kommende arrangementer.

Lokalafdelingen afholder medlemsmøde i Vig forsamlingshus.

Torsdag d. 24. oktober 2019 tilmelding senest, mandag d. 14. oktober 2019

Yderlig information, kommer senere.

Lokalafdelingens julefrokost.

I Vommevad forsamlingshus, bliver søndag d. 17. november 2019 kl. 13.00

Yderlig information, kommer senere.

P.b.v.

Lokalformanden.

Copa Vestsjælland. Generalforsamling, torsdag 21.3.2019 kl. 13

Generalforsamling bliver afholdt:
Vommevad Forsamlingshus.
Søstrupvej 82
4420 Regstrup.
Torsdag 21.3.2019 kl. 13.
Vi starter med, at få noget at spise.
Efter vi har spist, har vi har inviteret en ekspert som vil fortælle hvad det er der sker, når man har været igennem
Kamo/strålebehandlinger.
Alle reagerer forskelligt og man kan ikke på forhånd sige, hvem der vil få hvilke bivirkninger. Der er mulighed for at få et indblik i, hvad det er der sker og hvorfor man har de gener; der er også mulighed for at stille spørgsmål og få svar på ens egne problematikker, hvis man har problemer efter disse behandlinger.
Hvis man ikke ønsker at stille sit spørgsmål åbent, er der mulighed for at tale med eksperten alene.
Herefter går vi over til afvikling af generalforsamlingen.
Tilmelding til forplejning skal ske senest torsdag den. 14. marts 2019 til:
Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail: jannielsen1947@gmail.com
Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail: morsrodolfo@gmail.com

Dagsorden:
01. Valg af dirigent.
02. Valg af referent.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Optælling af stemmeberettigede.
05. Valg af stemmetællere.
06. Formandens beretning.
07. Regnskab og budget til godkendelse.
08. Aktivitetsplan for det kommende år.
09. Indkommende forslag. Senest 8 dage før til formanden.
10. Valg til bestyrelsen ifølge Copas vedtægter.
a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b. Valg af revisor for 1 år.
c. Valg af revisor suppleant for 1 år.
11. Eventuelt.

Vh. Arrangement udvalget.

Copa Vestsjællands bidrag til Copa bladet i november 2018

Kære medlemmer.

Vi var desværre været nød til, at aflyse sommerturen, men der er allerede planlagt en sommertur i 2019, der kommer flere oplysninger senere i Copa bladet og på vores hjemmeside.

Vi afholder julefrokost i Vommevad forsamlingshus søndag den 25. november 2018 kl. 13

Onsdag den. 30. januar 2019 afholder vi et medlemsmøde, hvor vi har inviteret en diætist/ernæringsterapeuter Dorthe Knudsen, der vil om tale sammenhænge mellem kost og sygdom.

Der er mulighed for, at stille spørgsmål eller få en personlig snak med Dorthe.

Arrangementet er åbent for, både medlemmer og ikke medlemmer, af hensyn til forplejning, vil vi gerne have, en tilmelding fra jeg.

 

Generalforsamlingen bliver afholdt Vommevad forsamlingshus, torsdag den. 21.3.2019 kl. 13

Vi har inviteret en ekspert som vil fortælle hvad det er der sker, når man har været igennem kemo/strålebehandlinger. Alle reagerer forskelligt og man kan ikke på forhånd sige, hvem der vil få hvilke bivirkninger. Der er mulighed for, at få et indblik i hvad det er der sker og hvorfor man har de gener, der og også mulighed for, at stille spørgsmål og få svar på ens egne problematikker, hvis man har problemer efter disse behandlinger. Hvis man ikke ønsker, at stille sit spørgsmål åbent, er der mulighed for, at tale med eksperten alene.

Bestyrelsen og arrangement udvalget ønsker alle, en rigtig god jul.

 

Afholdelse af julefrokost, søndag den. 25. november 2018 kl. 13

Adressen er:

Vommevad forsamlingshus. Søstrupvej 82, 4420 Regstrup.

Pris: 250 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke medlemmer.

God mad samt 2 genstande + kaffe/the med en skarp til.

Der bliver lodtrækning på indgangsbilletten og så må vi se, hvad arrangemantudvalg har fundet på.

Husk at medbringe en pakke på ca. 40 kr.

Bindende tilmelding senest, onsdag den. 14. november 2018

Tilmelding til:

Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail: jannielsen1947@gmail.com

Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail: morsrodolfo@gmail.com

 

Medlemsmøde, onsdag den. 30. januar 2019 kl. 19

Adressen er:

Nr. Asmindrup Forsamlingshus. Asmindrupvej 34, 4572 Nørre Asmindrup

Programmet. Diætist/ernæringsterapeuter v/Dorthe Knudsen

Gratis adgang for alle, medlemmer som ikke medlemmer.

Tilmelding af hensyn til forplejning, skal ske til:

Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail: jannielsen1947@gmail.com

Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail: morsrodolfo@gmail.com

Senest, mandag den. 21. januar 2019.

 

Generalforsamling: Vommevad forsamlingshus, torsdag 21.3.2019 kl. 13

Adresse er: Vommevad forsamlingshus. Søstrupvej 82, 4420 Regstrup.

Tilmelding af hensyn til forplejning, skal ske til:

Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail: jannielsen1947@gmail.com

Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail: morsrodolfo@gmail.com

Tilmelding senest, torsdag den. 14. marts 2019, hvis man ønsker deltage i forplejningen.