Sommertur bliver d. 14. september 2017

Sommertur bliver d. 14. september 2017

Arrangementudvalget er ved at planlægge en sommertur som er tænkt, at skulle gå til den unike og historiske Jesuskirke i Valby og Botanisk Have i København. Spisningen bestræber vi os på bliver i De Små Haver på Frederiksberg.

Der bliver 2 opsamlingssteder, i Holbæk og Sorø

 

 

Copa-Vestsjælland indkalder til generalforsamling.

Copa-Vestsjælland indkalder til generalforsamling.

Der indkaldes til generalforsamling, torsdag den 26. januar 2017 kl. 18 og ikke som tidligere er blevet nævnt d. 6. april.

Det sker pga. særlige omstændigheder.

Generalforsamlingen vil blive afviklet i Vommevad forsamlingshus. Søstrupvej 82, 4420 Regstrup

Fra kl. 18 til ca. 19 vil der blive en præsentation af de El-scooter som vi har indkøbt til brug for vore medlemmer.

Der er bindende tilmelding til spisningen og skal ske til:

Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. E-mail: ASLJ47@mail.dk

Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. E-mail: morsrodolfo@gmail.com

Aflysning af generalforsamling

Generalforsamling den. 6. april 2017

Ny generalforsamling bliver den. 26. januar 2017

Den vil blive afviklet efter Copa’s vedtægter i Vommevad forsamlingshus.

Søstrupvej 82, 4420 Regstrup

Kære medlemmer

Det er mig en glæde, at kunne meddele medlemmerne i COPA-Vestsjælland, at Legatfondens bestyrelse for – Skotøjshandler af Odense Sigvard Abrahamsen og Hustrus Legatfond, har besluttet at støtte vores lokalforening med – 9.000,00 kr.

Bestyrelsen takker for den velvilje som Fonden har vist vores lokalforening. Der vil blive sendt et takkekort til Legatfondens bestyrelse.

Jeg må desværre konstatere, at flere og flere medlemmer ikke modtager Copa-bladet, det kan jeg kun beklage, men jeg har desværre ikke indflydelse på, at COPA har skiftet til en anden leverandør, det har FU (Forretningsudvalget) så må vi håbe de tager dette problem meget seriøst, for mange af vores medlemmer, er det den eneste måde de får kommunikation fra COPA
og lokalforeningen på.

Det nytter ikke noget, at skrive i Copa-bladet, at medlemmerne skal ringe eller skrive til sekretariatet hvis de ikke har modtaget bladet.

Godt nok står der i bladet, hvornår det udkommer næste gang. Da det ikke er en avis man modtager hver dag, men et blad der udkommer hver andet måned, tænker man nok ikke så meget på, at der nu er gået 2 måneder, så er der lige de medlemmer der ikke har fået bladet 2 til 3 gange i træk. Jeg ved, at mange af vores medlemmer er afhængig af bladet og ikke gør så meget viá computer. Derfor der det ikke særlig hensigtsmæssig og kan være direkte medvirkende til, at lokalforeningen ikke kan kommunikere med vores medlemmer.

Indkøbsfællesskab på Sjælland

Jeg skal hermed orientere om, at der er opretter et kommunalt indkøbsfællesskab på Sjælland. Fællesudbud Sjælland (FUS), der
netop har indgået aftale om køb af stomihjælpemidler og samarbejdet gælder for de næste 4 år med Kristine Hardam A/S.
Uagtet at kommunerne i Fællesudbud Sjælland sker der ikke ændringer med hensyn til borgernes henvendelse til kommunerne om
oprettelse af bevillinger eller vedrørende det frie valg efter servicelovens §112, men er alene en orientering om en indkøbsaftale på
stomihjælpemidler med Kirstine Hardam A/S. De berørte brugere får direkte besked fra deres kommune.
Det kommunale Fællesudbud Sjælland berører ikke bruger i Roskilde, København og Nordsjælland.
Jeg vil på bestyrelsens