OBS. ændring på afgangstiden og hjemkomst for, Copa Vestsjællands sommertur. 30.8.2019

OBS. ændring på afgangstiden og hjemkomst for, Copa sommertur.

Vi er lige blevet ringet op af M/S Museet, at den første rundvisning først starter kl. 12, derfor er der afgang fra Holbæk kl. 10.30 og forventer ankomst til Holbæk kl. ca. 18

Tiden er rettede i programmet.

Beskrivelse af sommertur:

Sommerturen går til M/S Museet for Søfart i Helsingør.

Vi kører i bus fra Bauhaus i Holbæk.

Fredag d. 30. august 2019 kl. 10.30.

Vi forventer hjemkomst til Holbæk kl. 18.00

Vi starter med en guidet rundvisning, vi kom med på en rejse igennem 400 år søfartshistorie. Mød sømanden, sømandskonen, havnens brogede eksistenser, maskinarbejderen, opfinderen, navigatøren, de druknede, krigssejleren, købmanden, forbrugeren og mange flere. Rejs med ud på de syv have, til fremmede kyster og eksotiske varer og dyk ned i de mange fascinerende historier, der knytter sig til søfarten.

Når vi slutter, går vi få meter fra museet, til der hvor vi skal have noget godt, at spise.

Når vi har spist og hvis der er tid, har man mulighed for, at gå en tur i Helsingør by.

På vej hjem køre vi til Gerslev Kro, hvor der vil blive serveret kaffe/The med noget godt til.

Prisen er inkl. Bus, entré + guidet rundvisning, mad + 1 genstand, Kaffe/ The med noget godt til.

Til en pris på, kun: pr. medlem 125,00 kr. og ikke medlemmer 200, 00 kr.

Meddelelse til de der deltog på generalforsamlingen:

På lokalafdelingens generalforsamling, var der flere der tilkendegav, at de godt vil tilmelde sig turen.

Kan i ikke være søde, at tilmelde jer igen, til enten Jan eller Vinni, fra arrangement udvalget.

Så vi kan få helt styr på, hvem der ønsker, at deltage.

Arrangement udvalget.

Lokalafdelingens sommertur:
Sommerturen går til M/S Museet for Søfart i Helsingør.
Vi køre i bus fra Bauhaus, fredag d. 30. august 2019 kl. 10.00 Vi forventer hjemkomst til Holbæk kl. ca. 18.00
Adresse er: Stenhusvej 56, 4300 Holbæk
Prisen er inkl. Bus, entré + guidet rundvisning, mad + 1 genstand, Kaffe/ The med noget godt til.
Beløbet indbetales på lokalforeningens konto.
Arbejdernes landsbank konto: 5356 – 0 000 246 614.
Eller via Mobil Pay: 60 630 747
Husk, at skriv ”sommertur 2019
Senest den 19. august 2019.
De der ikke har netbank/Mobil Pay, kan betale i bussen den 30. august 2019.
Tilmelding til arrangement udvalget senest, 19. august 2019 og betaling via netbank/Mobil Pay senest, 19. august 2019.

Arrangement udvalget:
Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail. jannielsen1947@gmail.com
Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail. morsrodolfo@gmail.com

Copa Vestsjællands bidrag til Copa bladet, i juli 2019

Kære medlemmer.

Sommerturen står for døren og arrangement udvalget har lykkes med, at lave et fantastisk arrangement og så til en pris på kun 125,00 kr. for medlemmer og 200,00 for ikke medlemmer. Så tilmeld jer allerede nu og få en fantastisk oplevelse og en rigtig hyggelig dag i samvær med dejlige, søde og hyggelige mennesker.

Copa Vestsjælland har været tovholder på afprøvning af et, teleslynge anlæg som viser sig til, at være helt fantastisk og meget nemt, at håndterere.
Grunden til vi afprøvet det er, at Handicaprådet i Odsherred kommune vil indkøbe et anlæg, som skal bruges til møder i Odsherred kommune og som de lokale foreninger kan låne, når de afholder møder.
Handicaprådet beslutning er på bagrund af, at mange mennesker ikke har muligheder for, at deltage pga. nedsat hørelse, at have nedsat hørelse er et meget overset handicap, for rigtig mange mennesker.

Bestyrelsen i Copa Vestsjælland har også fået et meget billigt tilbud, så bestyrelse har besluttede sige ja tak til.
Bestyrelsen kan se en mulighed for, at vi kan være uafhængige af, hvor vi kan afholde medlemsmøde samt, at kunne tilgodese de, af vore medlemmer, der har disse udfordringer.

Lokalformanden.

Beskrivelse af sommertur:
Sommerturen går til M/S Museet for Søfart i Helsingør.
Vi kører i bus fra Bauhaus i Holbæk.
Fredag d. 30. august 2019 kl. 9.00. Vi forventer hjemkomst til Holbæk kl. 17
Vi starter med en guidet rundvisning, vi kom med på en rejse igennem 400 år søfartshistorie. Mød sømanden, sømandskonen, havnens brogede eksistenser, maskinarbejderen, opfinderen, navigatøren, de druknede, krigssejleren, købmanden, forbrugeren og mange flere. Rejs med ud på de syv have, til fremmede kyster og eksotiske varer og dyk ned i de mange fascinerende historier, der knytter sig til søfarten.
Når vi slutter, går vi få meter fra museet, til der hvor vi skal have noget godt, at spise.
Når vi har spist og hvis der er tid, har man mulighed for, at gå en tur i Helsingør by.
På vej hjem køre vi til Gerslev Kro, hvor der vil blive serveret kaffe/The med noget godt til.
Prisen er incl. Bus, entré + guidet rundvisning, mad + 1 genstand, Kaffe/ The med noget godt til.
Til en pris på, kun: pr. medlem 125,00 kr. og ikke medlemmer 200, 00 kr.

Meddelelse til de der deltog på generalforsamlingen:

På lokalafdelingens generalforsamling, var der flere der tilkendegav, at de godt vil tilmelde sig turen.
Kan i ikke være søde, at tilmelde jer igen, til enten Jan eller Vinni, fra arrangement udvalget.
Så vi kan få helt styr på, hvem der ønsker, at deltage.

Arrangement udvalget.

Lokalafdelingens sommertur:
Sommerturen går til M/S Museet for Søfart i Helsingør.
Vi køre i bus fra Bauhaus, fredag d. 30. august 2019 kl. 9.00 Vi forventer hjemkomst til Holbæk kl. 17
Adresse er: Stenhusvej 56, 4300 Holbæk
Prisen er incl. Bus, entré + guidet rundvisning, mad + 1 genstand, Kaffe/ The med noget godt til.
Beløbet indbetales på lokalforeningens konto.
Arbejdernes landsbank konto:5356 – 0 000 246 614.
Eller via Mobil Pay: 60 630 747
Husk, at skriv ”sommertur 2019”
Senest den 19. august 2019.
De der ikke har netbank/Mobil Pay, kan betale i bussen den 30. august 2019.
Tilmelding til arrangement udvalget senest, 19. august 2019 og betaling via netbank/Mobil Pay senest, 19. august 2019.

Arrangement udvalget:
Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail. jannielsen1947@gmail.com
Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail. morsrodolfo@gmail.com

Kommende arrangementer:

Lokalafdelingen afholder medlemsmøde i Vig forsamlingshus.
Torsdag d. 24. oktober 2019 tilmelding senest, mandag d. 14. oktober 2019
Yderlig information, kommer senere.

Lokalafdelingens julefrokost.
I Vommevad forsamlingshus, bliver søndag d. 17. november 2019 kl. 13.00
Yderlig information, kommer senere.

 

Copa Vestsjællands bidrag til Copa bladet i maj 2019

Kære medlemmer.

Det var dejligt, at se/møde både nye og gamle søde medlemmer, som altid, var de fremmødte medlemmer i godt humør.

Inden vi startede med afholdelse af generalforsamlingen, startede vi med, at indtage en rigtig dejlig frokost, før vi skulle høre et indlæg fra Peter Demant.

Lokalafdelingen havde arrangeret et oplæg på hvilken skader man kan pådrage sig efter, at have været igennem, kemo/strålebehandling.

Fodterapeut. Peter Demant, viste og forklaret hvilken skader og hvilken tab der tit opstod i forbindelse med behandling af Kemo/strålebehandling.

Det var især håndflader og fodflader man tydeligt kan mærke skaderne og disse skader forplanter sig vider op og ud i kroppen.

Peter Demant fortalte også, hvad forskellen er på fodplejer og fodterapeut er.

”Citat”

Hvorfor vælge en Fodterapeut?

En terapeut med en autoriseret uddannelse – Det sikre valg!

Fodklinikken leverer høj kvalitet og samler på glade kunder.

Det er vi sikre på du straks vil mærke.

“Du vil svæve herfra”.

”Citat slut”

Hvis man har nedgroet negle, kan man få en, henvisning fra egen læge og derved få et tilskud, til denne behandling.

Hvis man er folkepensionist eller førtidspensionist, kan man søge om tilskud,

men kun hos en fodterapeut. Her skal man være opmærksom på, at tilskuddet vil bliver beregnet ud fra hvor stort ens helbredstillæg er. Man kan finde sine oplysninger ved, at gå ind på internettet under borger.dk eller borgerservice.dk man kan også henvende sig personligt på ens egen kommunes borgerservice hvor man kan få personlig hjælp.

Peter Demant måtte, ikke uventet svare på en masse gode spørgsmål fra vore medlemmer. En stor tak til Peter Demant for det fantastiske foredrag, det var utroligt spændene.

Arrangement udvalget arbejder på, at planlægge medlemsmøder rundt omkring i vores område (Vestsjælland), hvor de 2. foredragsholdere vi bl.a. har haft i Nørre Asmindrup og Vommevad forsamlingshus.

En stor tak til hele personalet i Vommevad forsamlingshus, for en fantastisk frokost og tak til Vommevad forsamlingshus, for udlån af lokalet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, torsdag d. 21. marts 2019.

Bestyrelsen sammensætning ser således ud.

Lokalformand. Eddy Tersløse. Næstformand. Jan Nielsen.

Kasserer. Stig Erichsen. Sekretær. Vinni Tersløse.

Bestyrelsesmedlem. Ingelise Nielsen. Suppleant. Anne Marie Johansen.

Suppleant. Carlo H. Jensen.

Revisor. Carlo H. Jensen. Revisor Suppleant. Hanne Jørgensen.

Arrangement udvalget er.

Jan Nielsen & Vinni Tersløse.

Yderlige oplysninger omkring bestyrelsesmedlemmerne står på Copas hjemmeside, tryk på (MØD ANDRE) og derefter på (Lokalforeninger) her findes alle Copas lokalafdelinger.

 

Beskrivelse af sommertur:

Sommerturen går til M/S Museet for Søfart i Helsingør.

Vi kører i bus fra Bauhaus i Holbæk.

Fredag d. 30. august 2019 kl. 9.00. Vi forventer hjemkomst til Holbæk kl. 17

Vi starter med en guidet rundvisning, vi kom med på en rejse igennem 400 år søfartshistorie. Mød sømanden, sømandskonen, havnens brogede eksistenser, maskinarbejderen, opfinderen, navigatøren, de druknede, krigssejleren, købmanden, forbrugeren og mange flere. Rejs med ud på de syv have, til fremmede kyster og eksotiske varer og dyk ned i de mange fascinerende historier, der knytter sig til søfarten.

Når vi slutter, går vi få meter fra museet, til der hvor vi skal have noget godt, at spise.

Når vi har spist, er der mulighed for, at gå en tur i Helsingør by.

Prisen for turen, minus drikkevare er 125,00 kr.

Der vil være kaffe og the på vej hjem som lokalafdelingen står for, vores bager Jan serverer nok et eller andet godt.

Husk, at tilmeld jer.

Beløbet indbetales på lokalforeningens konto. Arbejdernes landsbank konto:

5356 – 0 000 246 614. Senest den 19. august 2019.

Husk, at skriv ”sommertur 2019

De der ikke har netbank, kan betale i bussen den 30. august 2019.

Arrangement udvalget.

 

Lokalafdelingens sommertur:

Sommerturen går til M/S Museet for Søfart i Helsingør.

Vi køre i bus fra Bauhaus, fredag d. 30. august 2019 kl. 9.00 Vi forventer hjemkomst til Holbæk kl. 17

Adresse er: Stenhusvej 56, 4300 Holbæk

Pris, minus drikkevare er: 125 kr. for medlemmer, ikke medlemmer 200 kr.

Beløbet indbetales på lokalforeningens konto. Arbejdernes landsbank konto:

5356 – 0 000 246 614. Husk, at skriv ”sommertur 2019

De der ikke har netbank, kan betale i bussen den 30. august 2019.

Tilmelding til arrangement udvalget senest, 19. august 2019 og betaling via netbank senest, 19. august 2019.

Arrangement udvalget:

Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail.jannielsen1947@gmail.com

Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail. morsrodolfo@gmail.com

 

Kommende arrangementer.

Lokalafdelingen afholder medlemsmøde i Vig forsamlingshus.

Torsdag d. 24. oktober 2019 tilmelding senest, mandag d. 14. oktober 2019

Yderlig information, kommer senere.

Lokalafdelingens julefrokost.

I Vommevad forsamlingshus, bliver søndag d. 17. november 2019 kl. 13.00

Yderlig information, kommer senere.

P.b.v.

Lokalformanden.

Copa Vestsjælland. Generalforsamling, torsdag 21.3.2019 kl. 13

Generalforsamling bliver afholdt:
Vommevad Forsamlingshus.
Søstrupvej 82
4420 Regstrup.
Torsdag 21.3.2019 kl. 13.
Vi starter med, at få noget at spise.
Efter vi har spist, har vi har inviteret en ekspert som vil fortælle hvad det er der sker, når man har været igennem
Kamo/strålebehandlinger.
Alle reagerer forskelligt og man kan ikke på forhånd sige, hvem der vil få hvilke bivirkninger. Der er mulighed for at få et indblik i, hvad det er der sker og hvorfor man har de gener; der er også mulighed for at stille spørgsmål og få svar på ens egne problematikker, hvis man har problemer efter disse behandlinger.
Hvis man ikke ønsker at stille sit spørgsmål åbent, er der mulighed for at tale med eksperten alene.
Herefter går vi over til afvikling af generalforsamlingen.
Tilmelding til forplejning skal ske senest torsdag den. 14. marts 2019 til:
Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail: jannielsen1947@gmail.com
Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail: morsrodolfo@gmail.com

Dagsorden:
01. Valg af dirigent.
02. Valg af referent.
03. Godkendelse af dagsorden.
04. Optælling af stemmeberettigede.
05. Valg af stemmetællere.
06. Formandens beretning.
07. Regnskab og budget til godkendelse.
08. Aktivitetsplan for det kommende år.
09. Indkommende forslag. Senest 8 dage før til formanden.
10. Valg til bestyrelsen ifølge Copas vedtægter.
a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b. Valg af revisor for 1 år.
c. Valg af revisor suppleant for 1 år.
11. Eventuelt.

Vh. Arrangement udvalget.

Copa Vestsjællands bidrag til Copa bladet i november 2018

Kære medlemmer.

Vi var desværre været nød til, at aflyse sommerturen, men der er allerede planlagt en sommertur i 2019, der kommer flere oplysninger senere i Copa bladet og på vores hjemmeside.

Vi afholder julefrokost i Vommevad forsamlingshus søndag den 25. november 2018 kl. 13

Onsdag den. 30. januar 2019 afholder vi et medlemsmøde, hvor vi har inviteret en diætist/ernæringsterapeuter Dorthe Knudsen, der vil om tale sammenhænge mellem kost og sygdom.

Der er mulighed for, at stille spørgsmål eller få en personlig snak med Dorthe.

Arrangementet er åbent for, både medlemmer og ikke medlemmer, af hensyn til forplejning, vil vi gerne have, en tilmelding fra jeg.

 

Generalforsamlingen bliver afholdt Vommevad forsamlingshus, torsdag den. 21.3.2019 kl. 13

Vi har inviteret en ekspert som vil fortælle hvad det er der sker, når man har været igennem kemo/strålebehandlinger. Alle reagerer forskelligt og man kan ikke på forhånd sige, hvem der vil få hvilke bivirkninger. Der er mulighed for, at få et indblik i hvad det er der sker og hvorfor man har de gener, der og også mulighed for, at stille spørgsmål og få svar på ens egne problematikker, hvis man har problemer efter disse behandlinger. Hvis man ikke ønsker, at stille sit spørgsmål åbent, er der mulighed for, at tale med eksperten alene.

Bestyrelsen og arrangement udvalget ønsker alle, en rigtig god jul.

 

Afholdelse af julefrokost, søndag den. 25. november 2018 kl. 13

Adressen er:

Vommevad forsamlingshus. Søstrupvej 82, 4420 Regstrup.

Pris: 250 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke medlemmer.

God mad samt 2 genstande + kaffe/the med en skarp til.

Der bliver lodtrækning på indgangsbilletten og så må vi se, hvad arrangemantudvalg har fundet på.

Husk at medbringe en pakke på ca. 40 kr.

Bindende tilmelding senest, onsdag den. 14. november 2018

Tilmelding til:

Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail: jannielsen1947@gmail.com

Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail: morsrodolfo@gmail.com

 

Medlemsmøde, onsdag den. 30. januar 2019 kl. 19

Adressen er:

Nr. Asmindrup Forsamlingshus. Asmindrupvej 34, 4572 Nørre Asmindrup

Programmet. Diætist/ernæringsterapeuter v/Dorthe Knudsen

Gratis adgang for alle, medlemmer som ikke medlemmer.

Tilmelding af hensyn til forplejning, skal ske til:

Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail: jannielsen1947@gmail.com

Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail: morsrodolfo@gmail.com

Senest, mandag den. 21. januar 2019.

 

Generalforsamling: Vommevad forsamlingshus, torsdag 21.3.2019 kl. 13

Adresse er: Vommevad forsamlingshus. Søstrupvej 82, 4420 Regstrup.

Tilmelding af hensyn til forplejning, skal ske til:

Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail: jannielsen1947@gmail.com

Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail: morsrodolfo@gmail.com

Tilmelding senest, torsdag den. 14. marts 2019, hvis man ønsker deltage i forplejningen.

Om generalforsamlingen, resultatet af spørgerskema samt sommertur i august.

Kære medlemmer.

Vi afholdte generalforsamling d. 19. april 2018. Vi startede med Stomi produktfremvisning af en meget faglig og dygtig konsulent fra Kirstine Hardam, Heidi Skydsgaard. Efter fremvisning af Stomi produkterne og diverse tøj, var der stor søgning og spørgerlys til Heidi og der var rigtig god tid til den del.

Herefter var det Hubert S. Freynhofer, fra Mobilscooter som gav medlemmerne den demonstration i hvor let denne scooter er, samt fortalte, at den var godkendt til transport både i Fly, tog, skib osv. alt man skal er, at give det eller de selskaber man skal rejse med besked i forvejen. Den er godkendt af EU og den optager ikke mere plads end en håndbagagekuffert.

Formanden takkede for deres præsentationer.

Bestyrelsen har arbejdet på, at lave et spørger skema omkring hvad medlemmerne syndes omkring afholdelse af sommerture, medlemsmøde, julefrokost samt prislejet osv.

Dette spørgerskema fik kassereren Stig som sin opgave, at have klar til generalforsamlingen. De indsamlet skemarer tog Stig med hjem og analyseret dem og kom frem til følgende resultat.

Vi har nu opgjort de indsamlede spørgeskemaer.

Vi har behandlet medlemmernes svar og tillader os at føje nogle kommentarer til resultatet af de enkelte spørgsmål.

Spørgsmål 1.

Foretrækker du at arrangementerne afholdes som heldagsarrangement: 40 %. Eftermiddagsarrangement: 27 % og sidst aftenarrangement 35 %.

Kommentar: Vi skal fortsat satse på heldagsarrangementer men også forsøge med nogle aftenarrangementer.

Spørgsmål 2.

På hvilken ugedag vil du foretrække at vi afholder arrangementer. Hverdage: 85 %, lørdage: 15 %. Ingen ønskede at vi afholdte arrangementer på søndage.

Kommentar: Resultatet giver sig selv, arrangementer bør afholdes på hverdage.

Spørgsmål 3.

Hvor foretrækker du at vi afholder arrangementer. Forsamlingshuse: 67 %, restaurant/kro: 27 %, mødelokale: 6 %.

Kommentarer: Ingen tvivl om at et klart flertal ønskede, at arrangementer bliver afholdt i et forsamlingshus.

Spørgsmål 4b og 4c.

Skal vi som medlemmer betale for at deltage i arrangementer. Her kunne spørgsmålene misforstås, tror vi havde haft besøg af enten sætter eller drille nissen.

Derfor valgte vi at tage et gennemsnit af de priser, der var peget på i spørgeskemaet: for et heldagsarrangement 310 kr., for et eftermiddagsarrangement 225 kr., og for et aftenarrangement 175 kr. Forslag til priser for at deltage i arrangementerne spændte vidt fra 100 kr. og op til 500 kr.

Kommentarer: Vi havde håbet på at finde ”smertegrænsen” for hvad et medlems arrangement måtte koste. Vi vil nok bruge gennemsnits priser som en rettesnor

Spørgsmål 5.

Hvor vigtigt syntes du det er, at vi har ”lokalet” for os selv når vi afholder arrangementer. 60 % syntes det er meget vigtigt, 27 % syntes det er vigtigt og 13 % syntes det ikke er vigtigt.

Kommentarer: 87 % syntes det er vigtigt, at vi afvikler vore arrangementer i lokaler, hvor kun vi er til stede.

Spørgsmål 5a.

Hvor vigtigt syntes du det er at vi afholder julefrokost. 40 % syntes det er meget vigtigt, 40 % syntes det er vigtigt og 20 % syntes det ikke er vigtigt.

Kommentarer: Julefrokosten er reddet. 80 % syntes det er vigtigt, at vi afholder julearrangement.

Spørgsmål 5b.

Hvor vigtigt syntes du det er, at vi afholder sommerudflugt. 40 % syntes det er meget vigtig og 54 % syntes der er vigtigt og 6 % syntes det ikke er vigtigt.

Kommentarer: Vores sommerudflugt, er også med endnu større tilslutning nemlig 94 % ar vigtig.t.

Spørgsmål 6.

Skal vore arrangementer kun være for medlemmer. 20 % syntes at vore arrangementer kun skal være for medlemmer, 67 % ønskede at også pårørende kunne være med og 13 % at arrangementerne skulle være åbne for alle.

En sådan spørgeskemaundersøgelse, der er udarbejdet og opgjort af amatører ud i statistik, skal selvfølgelig tages med et gran salt. Vi håber alligevel at svarene kan bruge af de forskellige lokalafdelinger, når afdelingens bestyrelse skal tilrettelægge deres arrangementer.

Skulle der være opklarende spørgsmål, står vi selvfølgelig til rådighed.

P.b.v. Stig

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og bestyrelsen består af:

Formand. Eddy Tersløse. Næstformand. Jan Nielsen. Kasserer. Stig Erichsen. Bestyrelsesmedlem og sekretær. Vinni Tersløse. Bestyrelsesmedlem. Lise Nielsen, Anne Marie Johansen og Tage Johansen. Lokalafdelingens revisor er: Tage Johansen. Revisor suppleant. Mona Henriksen.

Arrangementudvalget er: Jan Nielsen og Vinni Tersløse.

Sommerturen bliver torsdag d. 23. august 2018.

Sommerturen går til Traktørstedet Højeruplund, hvor vi skal indtage det, store kolde bord og se det flotte Stevnsfort. Husk der er kun 10 grader, så husk en trøje. Turen på Stevnsfortet er med guidet.

Der vil være drikkevare på turen og efter rundvisningen skal vi have kaffe/the med kage, som lokalafdelingen står for.

Vi køre fra parkeringspladsen ved Bauhaus i Holbæk. Stenhusvej 56, 4300 Holbæk kl. 9.30

Vi køre fra Holbæk, over Ugerløse, Ringsted, Køge, Strøby Egede, Strøby, Højeruplund, Stevnsfortet.

Turen koster for medlemmer – 300 kr. og 350 kr. for ikke medlemmer.

Beløbet kan indbetales på Copa-Vestsjællands konto i Arbejdernes Landsbank.

Konto nr. 5356 – 0246614 Husk, at skriv ”Sommerturen

Bindene tilmelding senest mandag d. 8. august 2018 til:

Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail: jannielsen1947@gmail.com

Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail: morsrodolfo@gmail.com

P.v.a. Arrangementudvalget.

Kan vi tilrettelægge vore arrangementer så alle får en god oplevelse

Kan vi tilrettelægge vore arrangementer så alle får en god oplevelse

Vi er I bestyrelsen nået til punkt 7. Kommende arrangementer. Arrangementsudvalgets to medlemmer deler forventningsfuld de indhentede brochure ud fra de forskellige busselskabers arrangementer  og ture.

Det ser godt ud, snakken går rundt om bordet, hvor skal vi hen, skal vi af  sted hele dagen. Hvad med en bustur ud i det blå, den er ikke så dyr, der skal også være kulturelle oplevelser, hvad skal vi besøge, hvad skal vi spise. Tankerne og forventningerne går højt, der er mange ønsker, museer,  forlystelser, sejlture på de store søer. Det bliver nok for dyrt siger  formanden og kikker hen til kassereren. Kan vi så skære det ned til en  eftermiddag, bruge vore private biler, så kan vi udbyde turen til en fornuftig  pris, hvor alle kan være med.

Vi skal arrangere ture der er tilgængelige, da vi har medlemmer der er afhængig af, at kunne få sit hjælpemiddel med. Hvorfor arrangere vi ikke nogle aftenmøder med underholdning, en stomisygeplejerske og socialt samvær, sekretæren der er ingen der gider og vi bor også lang fra hinanden osv. Vi kender alle melodien vi vil gøre det godt men hvordan.
Som I kan læse, er debatten nok velkendt I jeres bestyrelse, vi vil gerne arrangerer en spændene og god tur for vore medlemmer, give en oplevelse og styre det sociale samvær.

Vi må finde på nye initiativer ellers ender vi med år efter år at arrangere den traditionelle sommerudflugt og julefrokost. Dette er ikke et angreb på disse 2 arrangementer som mange steder er både festlige og vellykkede og som mange medlemmer er glade for.

Vi vil nu prøve med et beskedent spørgeskema, at få medlemmernes synspunkter frem til fremtidige arrangementer. Hvilken, ugedag skal det arrangeres.

På vores næste generalforsamling uddeles vores spørgeskema til samtlige deltagere; alle der udfylder skemaet deltager i en konkurrence om en flaske vin.

Vi håber på denne måde at få et værktøj vi kan bruge, når vi næste gang skal planlægge vore arrangementer.

Vi vil selvfølgelig offentliggøre resultatet i næste nummer af Copa-bladet.