Om generalforsamlingen, resultatet af spørgerskema samt sommertur i august.

Kære medlemmer.

Vi afholdte generalforsamling d. 19. april 2018. Vi startede med Stomi produktfremvisning af en meget faglig og dygtig konsulent fra Kirstine Hardam, Heidi Skydsgaard. Efter fremvisning af Stomi produkterne og diverse tøj, var der stor søgning og spørgerlys til Heidi og der var rigtig god tid til den del.

Herefter var det Hubert S. Freynhofer, fra Mobilscooter som gav medlemmerne den demonstration i hvor let denne scooter er, samt fortalte, at den var godkendt til transport både i Fly, tog, skib osv. alt man skal er, at give det eller de selskaber man skal rejse med besked i forvejen. Den er godkendt af EU og den optager ikke mere plads end en håndbagagekuffert.

Formanden takkede for deres præsentationer.

Bestyrelsen har arbejdet på, at lave et spørger skema omkring hvad medlemmerne syndes omkring afholdelse af sommerture, medlemsmøde, julefrokost samt prislejet osv.

Dette spørgerskema fik kassereren Stig som sin opgave, at have klar til generalforsamlingen. De indsamlet skemarer tog Stig med hjem og analyseret dem og kom frem til følgende resultat.

Vi har nu opgjort de indsamlede spørgeskemaer.

Vi har behandlet medlemmernes svar og tillader os at føje nogle kommentarer til resultatet af de enkelte spørgsmål.

Spørgsmål 1.

Foretrækker du at arrangementerne afholdes som heldagsarrangement: 40 %. Eftermiddagsarrangement: 27 % og sidst aftenarrangement 35 %.

Kommentar: Vi skal fortsat satse på heldagsarrangementer men også forsøge med nogle aftenarrangementer.

Spørgsmål 2.

På hvilken ugedag vil du foretrække at vi afholder arrangementer. Hverdage: 85 %, lørdage: 15 %. Ingen ønskede at vi afholdte arrangementer på søndage.

Kommentar: Resultatet giver sig selv, arrangementer bør afholdes på hverdage.

Spørgsmål 3.

Hvor foretrækker du at vi afholder arrangementer. Forsamlingshuse: 67 %, restaurant/kro: 27 %, mødelokale: 6 %.

Kommentarer: Ingen tvivl om at et klart flertal ønskede, at arrangementer bliver afholdt i et forsamlingshus.

Spørgsmål 4b og 4c.

Skal vi som medlemmer betale for at deltage i arrangementer. Her kunne spørgsmålene misforstås, tror vi havde haft besøg af enten sætter eller drille nissen.

Derfor valgte vi at tage et gennemsnit af de priser, der var peget på i spørgeskemaet: for et heldagsarrangement 310 kr., for et eftermiddagsarrangement 225 kr., og for et aftenarrangement 175 kr. Forslag til priser for at deltage i arrangementerne spændte vidt fra 100 kr. og op til 500 kr.

Kommentarer: Vi havde håbet på at finde ”smertegrænsen” for hvad et medlems arrangement måtte koste. Vi vil nok bruge gennemsnits priser som en rettesnor

Spørgsmål 5.

Hvor vigtigt syntes du det er, at vi har ”lokalet” for os selv når vi afholder arrangementer. 60 % syntes det er meget vigtigt, 27 % syntes det er vigtigt og 13 % syntes det ikke er vigtigt.

Kommentarer: 87 % syntes det er vigtigt, at vi afvikler vore arrangementer i lokaler, hvor kun vi er til stede.

Spørgsmål 5a.

Hvor vigtigt syntes du det er at vi afholder julefrokost. 40 % syntes det er meget vigtigt, 40 % syntes det er vigtigt og 20 % syntes det ikke er vigtigt.

Kommentarer: Julefrokosten er reddet. 80 % syntes det er vigtigt, at vi afholder julearrangement.

Spørgsmål 5b.

Hvor vigtigt syntes du det er, at vi afholder sommerudflugt. 40 % syntes det er meget vigtig og 54 % syntes der er vigtigt og 6 % syntes det ikke er vigtigt.

Kommentarer: Vores sommerudflugt, er også med endnu større tilslutning nemlig 94 % ar vigtig.t.

Spørgsmål 6.

Skal vore arrangementer kun være for medlemmer. 20 % syntes at vore arrangementer kun skal være for medlemmer, 67 % ønskede at også pårørende kunne være med og 13 % at arrangementerne skulle være åbne for alle.

En sådan spørgeskemaundersøgelse, der er udarbejdet og opgjort af amatører ud i statistik, skal selvfølgelig tages med et gran salt. Vi håber alligevel at svarene kan bruge af de forskellige lokalafdelinger, når afdelingens bestyrelse skal tilrettelægge deres arrangementer.

Skulle der være opklarende spørgsmål, står vi selvfølgelig til rådighed.

P.b.v. Stig

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og bestyrelsen består af:

Formand. Eddy Tersløse. Næstformand. Jan Nielsen. Kasserer. Stig Erichsen. Bestyrelsesmedlem og sekretær. Vinni Tersløse. Bestyrelsesmedlem. Lise Nielsen, Anne Marie Johansen og Tage Johansen. Lokalafdelingens revisor er: Tage Johansen. Revisor suppleant. Mona Henriksen.

Arrangementudvalget er: Jan Nielsen og Vinni Tersløse.

Sommerturen bliver torsdag d. 23. august 2018.

Sommerturen går til Traktørstedet Højeruplund, hvor vi skal indtage det, store kolde bord og se det flotte Stevnsfort. Husk der er kun 10 grader, så husk en trøje. Turen på Stevnsfortet er med guidet.

Der vil være drikkevare på turen og efter rundvisningen skal vi have kaffe/the med kage, som lokalafdelingen står for.

Vi køre fra parkeringspladsen ved Bauhaus i Holbæk. Stenhusvej 56, 4300 Holbæk kl. 9.30

Vi køre fra Holbæk, over Ugerløse, Ringsted, Køge, Strøby Egede, Strøby, Højeruplund, Stevnsfortet.

Turen koster for medlemmer – 300 kr. og 350 kr. for ikke medlemmer.

Beløbet kan indbetales på Copa-Vestsjællands konto i Arbejdernes Landsbank.

Konto nr. 5356 – 0246614 Husk, at skriv ”Sommerturen

Bindene tilmelding senest mandag d. 8. august 2018 til:

Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. mail: jannielsen1947@gmail.com

Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. mail: morsrodolfo@gmail.com

P.v.a. Arrangementudvalget.