Julefrokost 2017 og Nyhedsbrev.

Kære medlemmer.

Vi har i bestyrelsen drøftet, hvordan vi kommer ud til vore medlemmer med information om arrangementer, både vore egne og dem vi bliver indbudt til.
Vi besluttede på sidste bestyrelsesmøde at sende et brev ud til alle medlemmer – men kun et brev pr. husstand.

Julefrokost.

Det næste arrangement er vores traditionelle julefrokost i Rosenvængets Selskabslokaler, Rosenvænget 23, 4270 Høng – torsdag den 23. november Kl. 13.00.
Vi håber mange af jer vi bakke op om arrangementet og møde op med godt humør og i julestemning.
Julen er hjerternes og gavernes tid, så i skal tage en pakke med, til en værdi ca. 40 kr. Der vil blive spillet om de medbragte pakker, sådan at alle får en pakke med hjem. Ekstra: Der trækkes lod om 3 gevinster på indgangsbilletten.
Rosenvængets piger er kendt langt omkring for deres gode køkken, det kan vi godt kan glæde os til. Høng er en stations by, med både lokalbane og gode busforbindelser. Oplysninger kan findes på www.rejseplanen.dk

Tilmelding.

Du kan tilmelde dig til arrangementsudvalget medlemmer, Vinni Tersløse. Telefon 71 78 42 50 E-mail morsrodolfo@mail.com eller Jan Nielsen telefon 59 30 36 04 E-mail aslj47@mail.dk
Julearrangementet koster 250 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke medlemmer. Beløbet kan indbetales på lokalforeningens konto: 5356 – 0 000 246 614 eller ved ankomst til arrangementet.
Senest søndag den 12. november 2017

Med venlig hilsen
Vinni & Jan

Arrangementsudvalget.

Udlån af El-scooter.

Vi har i bestyrelsen indkøbt 2 stk. el-scooter, der ikke fylder mere end en stor rejsetaske. El-scooteren er beregnet til personer der lidt dårligt gående. Vi har scooterne med på vore ture. De kan også lånes af vore medlemmer. Ønsker du at høre mere om vore El-scootere kan du kontakte Lokalformand Eddy Tersløse. Telefon 60 63 07 47 E-mail e.t@mail123.dk for yderligere oplysninger.

Hjemmeside.

COPA Vestsjælland har en hjemmeside, som vi forsøger at holde opdateret med arrangementer, referater m.m. adressen er?
Film om livet med Stomi
Stomiforeningen COPA har fået produceret en film der fortæller og forklare om livet med stomi. De medvirkende er mennesker, der lever med stomi i deres hverdag. Filmen vare 12. minutter. Og kan lånes ved henvendelse til Eddy Tersløse. Telefon 60 63 07 47 E-mail e.t@mail123.dk eller Stig Erichsen. Telefon 22 58 07 49 E-mail ster@live.dk

Ordinær generalforsamling i april 2018.

Foreningen afholder hvert år i april ordinær generalforsamling hvor du har mulighed for at øve indflydelse på foreningens liv og virke. Tid og sted for generalforsamlingen bekendtgøres i Landsforeningen COPA´s blad, der udkommer 6. gange årligt.
Får du ikke bladet kan du henvende dig til sekretariatet Jørgen på. Telefon 57 67 35 25 eller sende en mail til: sekretariatet@copa.dk

Apps Google Play Apps Stomi.

NY GRATIS STOMI APP – UDEN REKLAMER
Applikationen ‘Stomi’ er et enkelt hjælpemiddel for patienter og pårørende til at få overblik og indsigt i livet med stomi. Formålet er at give svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig før og efter en Stomi operation. Appèn kan bruges under indlæggelsen som indgang til samtale om stomi og efter operationen som opslagsværk.

Du er velkommen til at kontakte arrangementsudvalget eller bestyrelsen, med gode ideer til kommende arrangementer og hvor de eventuelt kan afholdes.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Temamøde for Stomiopererede 25. september 2017.

Kære medlemmer

Copa Vestsjælland og Coloplast Danmark indbyder til temamøde for Stomiopererede, mandag d. 25. september 2017 fra kl. 17 til 20
Temamødet bliver afholdt på Hotel Scandic. Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Der er sendt indbydelser ud til vore medlemmer.
Programmet er:

17 til 18 Coloplast giver en produktpræsentation
18 til 19 Besøg udstillingsbordene – se de forskellige produkter – og få en snak med sygeplejerskerne.
19 til 20 Kom og lær om dine rettigheder i forbindelse med dit stomi-hjælpemiddel v/afdelingschef Jeppe Kerckhoffs, Dansk Handicap Forbund
Temamødet afslutter kl. 20
Der vil blive serveret kaffe, te, kage, sandwich og vand ved arrangementet.

Tilmelding kan ske ved, at indsende kupongen man har modtaget eller viá webben www.coloplast.dk/ringsted