Copa-Vestsjælland indkalder til generalforsamling.

Copa-Vestsjælland indkalder til generalforsamling.

Der indkaldes til generalforsamling, torsdag den 26. januar 2017 kl. 18 og ikke som tidligere er blevet nævnt d. 6. april.

Det sker pga. særlige omstændigheder.

Generalforsamlingen vil blive afviklet i Vommevad forsamlingshus. Søstrupvej 82, 4420 Regstrup

Fra kl. 18 til ca. 19 vil der blive en præsentation af de El-scooter som vi har indkøbt til brug for vore medlemmer.

Der er bindende tilmelding til spisningen og skal ske til:

Jan Nielsen på tlf. 29 45 40 08 eller pr. E-mail: ASLJ47@mail.dk

Vinni Tersløse på tlf. 71 78 42 50 eller pr. E-mail: morsrodolfo@gmail.com