Indkøbsfællesskab på Sjælland

Jeg skal hermed orientere om, at der er opretter et kommunalt indkøbsfællesskab på Sjælland. Fællesudbud Sjælland (FUS), der
netop har indgået aftale om køb af stomihjælpemidler og samarbejdet gælder for de næste 4 år med Kristine Hardam A/S.
Uagtet at kommunerne i Fællesudbud Sjælland sker der ikke ændringer med hensyn til borgernes henvendelse til kommunerne om
oprettelse af bevillinger eller vedrørende det frie valg efter servicelovens §112, men er alene en orientering om en indkøbsaftale på
stomihjælpemidler med Kirstine Hardam A/S. De berørte brugere får direkte besked fra deres kommune.
Det kommunale Fællesudbud Sjælland berører ikke bruger i Roskilde, København og Nordsjælland.
Jeg vil på bestyrelsens