Storstrøm/Lolland-Falster

  STOMIFORENINGEN


Generalforsamling

Dato: 8. maj 2019
Skrevet af: P.b.v. Susanne W. Nielsen

 

Referat af generalforsamling i COPA Storstrøm / Lolland / Falster lørdag den 23. marts 2019.
Generalforsamling blev indledt med en frokost, hvorefter  generalforsamlingen blev afholdt med følgende punkter:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag var Hanne Westergaard, vicelandsformand
i COPA landsforening. Der var ingen andre forslag, så Hanne
Westergaard blev valgt.

2.Valg af stemmetællere:
Valget faldt på Lillian Harris og Nina Jensen.

3. Bestyrelsens beretning:
Konstitueret formand Alice Døssing forelagde beretningen.

I årets løb har der været arrangeret nogle ture og foredrag, som er blevet aflyst grundet for få tilmeldinger. Der blev opfordret til, at man deltager, når bestyrelsen arrangerer noget samt kommer med forslag til udflugter og foredrag, der er interessante, og som man kunne tænke sig at deltage i.

Stomidagen i Maribo arrangeret af Coloplast var ikke så heldigt planlagt,  det det var alt for stort med for mange mennesker. De fysiske forhold var for dårlige, så bestyrelsen bedes gå videre til Coloplast med disse  tilbagemeldinger.

Formand Helle Westergaard er afgået ved døden, hvorfor Alice Døssing er blevet konstitueret som formand.

Beretningen blev godkendt

4. Intet på punktet.

5. Fremlæggelse af regnskab:
Alice Døssing fremlagde regnskabet, som fremviser et overskud i foreningen. Regnskabet er underskrevet af John Thomsen, næstformand, Alice Døssing, kasserer og Nina Jensen, revisor. Regnskabet godkendt.

6. Indkomne forslag: Ingen.

7. Valg til bestyrelsen:
På valg er Alice Døssing, kasserer – blev valgt til formand.
John Thomsen, bestyrelsesmedl. – trådte ud af bestyrelsen.
Eva Korsholm (ny) blev valgt til bestyrelsesmedlem.
Frank Hubert (ny) blev valgt til bestyrelsesmedlem.

8. Valg af suppleanter:
Lillian Harris blev valgt.
Erna Kristoffersen (ny) blev valgt på en fuldmagt.

9. Valg af revisor: Nina Jensen blev genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant: Steven Harris blev valgt

11. Eventuelt:
Bestyrelsen blev opfordret til at sende referatet fra generalforsamlingen ud alle medlemmer. Det kræver dog, at alle medlemmer opdaterer deres  mailadresser til kontoret i Ringsted på mail: sekretariatet@copa.dk.

Nye adresser, telefonnumre (nedlæggelse af fastnet og overgang til mobil) bedes meddelt. Vicelandsformand i COPA Hanne Westergaard orienterede
om hovedbestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen COPA – Storstrøm / Lolland / Falster
Formand Alice Døssing
Geert Dahl
Frank Hubert
Bjarne Vissing
Eva Korsholm
Flemming Larsen
Suppleanter Erna Kristoffersen og Lillian Harries
Revisor Nina Jensen
Revisorsuppleant Steven Harries

Galleri

Gallerier

Kontakt info


Formand

Lillian Harries
suppleant
Østergade 30
4872 Idestrup
tlf 30228956
Mail: spah5757@gmail.com

Steven Harries
revisor suppleant
Østergade 30
4872 Idestrup

tlf 54148956
Mail: spah5757@gmail.com

Nina Jensen
revisor
Plantevej 18
Appenæs
4700 Næstved
tlf 28290072
Mail: ninaogfrode@stofanet.dk

Bjarne Vissing
bestyrelsesmedlem
Lyngbakken 13
Appenæs
4700 Næstved
tlf 22266013
Mail: bevis@stofanet.dk

Geert Dall
bestyrelsesmeedlem
Strandstrædet 13
4400 Kalundboeg
tlf 51860909
Mail: geert.dall@ka-net.dk

Eva Korsholm
sekretær
Fjordvej 1 A
4990 Sakskøbing
tlf 24628291
Mail: evakorsholm60@gmail.com

Frank Hubert
kasserer
Pandebjergvej 438
4800 Nykøbing F
tlf 22311390
Mail: frank.riehubert@gmail,com

Erna Kristoffersen
næstformand
Elmevej 45
4171 Glumsø
tlf 27636990
Mail: ervichr@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Flemming Larsen
Kløvervej 8
4700 Næstved
Mail: heddalarsen56@gmail.com