Sønderjylland

  STOMIFORENINGEN


Åben rådgivning 2020

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Mød en COPA-rådgiver

Der vil være en rådgiver til stede følgende dage:
Mandag d. 3. august kl. 10.00 til 12.30
Mandag d. 5. oktober kl. 10.00 til 12.30
Mandag d. 7. december kl. 10.00 til 12.30
Uden for denne tid vil der altid være mulighed for at ringe til:
Lokalformand Christa Jensen
tlf. 7447 3370
COPA’s sekretariat
tlf. 5767 3525
Anne Lise Hansen
tlf. 2961 2776
Anne Lise Hansen
tlf. 2961 2776
achansen@webspeed.dk

Generalforsamling – alle genvalgt

Dato: 8. maj 2019

 

En stille og rolig eftermiddag med spisning, kaffe/te med kage.

På besøg var Lotte Færgemann og Marianne Gottenborg.

Der blev stillet mange gode spørgsmål til stomisygeplejersker Lotte og Marianne, som alle medlemmer fik noget ud af.

Generalforsamling referat
Som dirigent blev Lorenz Lorenzen valgt. Formandens beretning om året 2018, der blev fortalt om de arrangementer vi har haft i årets løb.

Kassereren gennemgik regnskab. Beretning og regnskab blev derefter godkendt.

Valg til bestyrelsen:
Christa Jensen – genvalgt
Günther Hansen – genvalgt
Suppleant Kaj Schwebs – genvalgt
Revisor Hans Phillipsen – genvalgt
Revisorsuppleant Lorenz Lorenzen – genvalgt

Tak til bestyrelsen for året 2018.

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Lokal Formand
Christa Jensen
Korshøj 5, Asserballe
6440 Augustenborg
Tlf. 7447 3370

Mail: Mail

Kontakt person

Næstformand
navn
Adresse
Postnummer - By
Tlf

Kontakt person

Kasser
Navn
Adresse
Postnummer - By
Tlf
Mail: Mail

Kontakt person

Sekretær
Navn
Adresse
Postnummer - By
Tlf.
Mail: mail

Kontakt person

Bestyrelsesmedlem
Navn
Adresse
Postnummer - By
Tlf