Sønderjylland

  STOMIFORENINGENÅben rådgivning

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Der vil være en rådgiver til stede.
Mandag d. 03. december kl. 10.00 til 12.30

Uden for denne tid vil der altid være mulighed for at ringe til:
Lokalformand Christa Jensen tlf. 7447 3370
COPAs sekretariat tlf. 5767 3525.

Anne Lise Hansen tlf. 2961 2776 • achansen@webspeed.dk

Generalforsamling 2018

Dato: 7. marts 2018

 

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 07/03/2018
18:00

Lokation
Røde kro


Generalforsamling på Røde-Kro
COPA Sønderjylland

Generalforsamling den 7. marts 2018 kl. 18.00.
Så er et år gået. COPA Sønderjylland afholder generalforsamling
med spisning på Røde-Kro.

Dagsorden ifølge COPAs vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger årsregnskab
4. Aktiviteter 2017/2018
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
a. Bestyrelsesmedlemmer
Carl Christian Sørensen
Ellen Poulsen
Leif Reus
b. Valg af suppleant
Bjørg Klausen
c. Valg af revisor
Hans Phillipsen
d. Valg af revisorsuppleant
Lorenz Lorenzen
7. Eventuelt.

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse,
senest 27. februar.

Alle medlemmer/støttemedlemmer er velkommen til spisning kl. 18.00.
Efter middagen afholder vi generalforsamling kl. 19.00.

Alle COPA Sønderjyllands medlemmer kan deltage i selv generalforsamlingen uden tilmelding.

En repræsentant kommer og fortæller om hud og stomipleje.

Tilmelding til spisning senest d. 3. marts 2018 til:
Carl Christian – 74 72 39 81/40 79 39 61
Christa – 74 47 33 70/41 57 33 70

Alle ønskes et godt nytår, med tak for det gamle.

Galleri

Galleri

Kontakt info

Kontakt person

Kontakt person

Christa Jensen

Korshøj 5, Asserballe
6440 Augustenborg
Tlf. 7447 3370


Mail: Mail

Kontakt person

Kontakt person

navn

Adresse
Postnummer - By
Tlf

Mail:

Kontakt person

Kontakt person

Navn

Adresse
Postnummer - By
Tlf

Mail: Mail

Kontakt person

Kontakt person

Navn

Adresse
Postnummer - By
Tlf.

Mail: mail

Kontakt person

Kontakt person

Navn

Adresse
Postnummer - By
Tlf

Mail: