Roskilde/Køge

  STOMIFORENINGEN


Ny lokalformand

Dato: 6. maj 2019
Skrevet af: P.b.v. Kurt Jensen

 

Generalforsamling søndag den 24. februar 2019

Hotel Niels Juel, Toldbodvej 20, 4600 Køge.

Vi startede med brunch kl. 11, og der blev som vanligt gået til fadene.
De var som sædvanligt fyldt med masser af god mad, samt kage og frugt.
Generalforsamlingen startede kl. 12, hvor Ea Jensen bød velkommen, roste det flotte fremmøde og bød også velkommen til landsformand Henning Granslev som senere havde et foredrag omkring COPA.

Vagn Olsen blev foreslået som dirigent og blev enstemmigt valgt, som kunne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Valg af referent: Kurt Jensen blev valgt.
Valg af stemmetællere: Jette Lyngsgaard og Viggo Bro Hansen blev valgt.

Ea Jensen fremlagde som fungerende formand beretning som herefter blev godkendt.

Der blev spurgt hvorfor det var den fungerende formand og ikke formanden der fremlagde beretningen. Grethe Hansen fik herefter ordet og forklarede hvordan det hele hang sammen omkring hvorfor formanden var gået.

Forklaringen blev herefter modtaget og godtaget af generalforsamlingen.

Kassereren fremlagde regnskab som herefter blev godkendt.

Kommende aktiviteter ifølge det der kommer i bladet, kan dog oplyse, at vi skal en tur til Langeland Bagenkop Kro onsdag den 3. og torsdag den 4. juli. Der bliver også en Bowlingtur senere på året.

Indkomne forslag: Ingen.

Valg af bestyrelse:
Ea Jensen blev valgt til formand for 1 år
Annie Saabye blev valgt til bestyrelsesmedlem for 2 år
Karen Block blev valgt til bestyrelsesmedlem for 2 år
Henning Johansen blev genvalgt til revisor for 1 år.
Vagn Olsen blev genvalgt som suppleant for 1 år.

Eventuelt:
Jette Lyngsgaard berettede om ConvaTec program om at reducer risikoen for brok og at styrke sin krop med simple øvelser, som hun har deltaget i.
Efter generalforsamlingen nedlagde dirigenten sit hverv og takkede for god orden.

Efter en pause kom Henning Granslev på banen og talte om hjælpemidler
og bevillnger fra kommunerne.

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Formand
Vagn Olsen
Lindens Kvarter 5
4320 Lejre
Tlf.: 4649 7864
Mobil: 2275 9737

Mail: olsen.vagn@gmail.com

Næstformand
Karen Bloch-Frederiksen
Åvænget 10,
4621 Gadstrup.
Tlf. 21 25 16 55
Mail: karen.bloch21@gmail.com

Kasserer
Grethe Hansen
Hyrdehøj Stræde 17
4000 Roskilde
Tlf. nr. 40335292
Mail: aphansen@webspeed.dk

Sekretær
Kurt M. Jensen
Lammestrupvej 11
4140 Borup
Telf.: 26904150
Mail: lisekurtjensen@gmail.com