Roskilde/Køge

  STOMIFORENINGEN


Generalforsamling 2019

Dato: 12. januar 2019

 

COPA Roskilde/Køge
Generalforsamling søndag den 24. februar 2019
Hotel Niels Juel, Toldbodvej 20, 4600 Køge

Program:
Kl. 10.45 Vi mødes på Hotel Niels Juel
Kl. 11.00 Brunch

Kl. 12.00 Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Fungerende formand fremlægger beretning
5. Kasseren fremlægger revideret regnskab
6. Aktiviteter for det kommende år
7. Behandling af indkomne forslag.
Skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. februar
8. Valg til bestyrelsen
a. Valg af fungerende formand for 1 år (Ea)
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (Grethe)
c. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (Kurt)
d. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år (ny)
e. Valg af en suppleant for 2 år (ny)
f. Valg revisor for 1 år
g. Valg af revisorsuppleant for 1 år
9. eventuelt

Kl. 13.00 Foredrag fra Landsformanden i COPA Henning Granslev

Kl. 14.45 Afslutning

Tilmelding vedrørende deltagelse i brunch skal ske til Ea Jensen fra mandag den 28. januar og senest den 18. februar på tlf. 56 87 13 71 eller pr. mail roskildekoge@copa.dk med oplysning om navn og telefonnummer.

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Formand
Vagn Olsen
Lindens Kvarter 5
4320 Lejre
Tlf.: 4649 7864
Mobil: 2275 9737

Mail: olsen.vagn@gmail.com

Næstformand
Karen Bloch-Frederiksen
Åvænget 10,
4621 Gadstrup.
Tlf. 21 25 16 55
Mail: karen.bloch21@gmail.com

Kasserer
Grethe Hansen
Hyrdehøj Stræde 17
4000 Roskilde
Tlf. nr. 40335292
Mail: aphansen@webspeed.dk

Sekretær
Kurt M. Jensen
Lammestrupvej 11
4140 Borup
Telf.: 26904150
Mail: lisekurtjensen@gmail.com