Nordsjælland

  STOMIFORENINGEN


Generalforsamling søndag den 19. marts 2023 i Allerød

Dato: 19. marts 2023

 

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 19/03/2023
12:00 - 17:00

Lokation
Festlokale


Årets første medlemsmøde er generalforsamlingen.

Adresse: Festlokale Engbuen 1, 3450 Allerød
Tid: søndag den 19. marts kl. 12.00

Vi indleder generalforsamlingen med en let frokost kl. 12.00, som lokalforeningen er vært for.

Hvis du vil deltage i frokosten, vil vi gerne bede om tilmelding af hensyn
til indkøb af smørrebrød, og der vil naturligvis også være noget at drikke til maden.

Tilmelding til formanden hvis du vil spise med på tlf. 31130547 eller sms
eller på mail: copa.nsj@mail.dk I emnefeltet skrives generalforsamling og selvfølgelig navn.

Tilmeldingen er kun til spisningen og vi regner med to stykker smørrebrød til hver.

Selve generalforsamlingen begynder kl. 13.00, og er for alle medlemmer af COPA Nordsjælland. Under mødet vil der være øl/vand, kaffe og te samt småkager.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket bl.a. på en god tur til sommer, og hvor julearrangementet skal holdes, er også ved at blive undersøgt.

Dagsorden
Formanden byder velkommen.
1. Valg af dirigent
a. Lovlig indkaldt.
b. Referent.

2. Formanden aflægger lokalforeningens beretning
for 2022.

3. Kassereren fremlægger og gennemgår lokalforeningens reviderede årsregnskab for 2022.

4. Formanden fremlægger forslag til aktivitetsplan for 2023:
• Generalforsamlingen i 2024
• Sommer-/efterårstur
• Julefrokost i 2023, evt. til Gisselfeld.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg til Bestyrelsen:
a. Formanden Michael Petersen er på valg for 2 år, ønsker genvalg.
b. Bestyrelsesmedlem Gisela Schjøtt er på valg for 2 år, ønsker ikke genvalg.
c. Bestyrelsesmedlem Claus Ortwed er på valg for 2 år.
d. Suppleant Linda Brouer er på valg for 2 år.
e. Revisor Villy Schjøtt er på valg for 1 år, ønskes genvalgt.
f. Revisorsuppleant Jytte, er på valg for 1 år, ønskes genvalgt.

7. Eventuelt.

P.S.: Bestyrelsen modtager gerne forslag til ture i det nye år og gerne forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, da et af vores bestyrelsesmedlem stopper efter mange år i bestyrelsen.

Forslag skal være sendt til bestyrelsen 14 dage inden generalforsamlingen.

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Lokalformand
Michael Petersen
Engbuen 12
3450 Allerød
Tlf. 31130547

Mail: copa.nsj@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Lene Økær Hansen


Bestyrelsesmedlem
John Rasmussen

Kasserer
Claus Ortwed

Suppleant
Linda Brouen

Revisor
Villy Schjøtt

Mail: Schjoett@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem - Sekretær
Gisela Schjøll

Mail: Schjoett@webspeed.dk

Revisor suppleant
Jytte Andsersen