Nordjylland

  STOMIFORENINGEN


Generalforsamling den 8/4 2018

Dato: 7. februar 2018

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i lokalforeningen COPA Nordjylland søndag den 8. april 2018 kl. 10:30 på Skalborg Kro, Hobrovej 515-517, 9200 Aalborg SV. Der går bus lige til døren, og der er parkering i gården.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 3. Kassereren forelægger lokalforeningens reviderede regnskab for kalenderåret 2017 til godkendelse.
 4. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
 7. Formand: (Bjarne Baarup er villig til genvalg).
 8. Bestyrelsesmedlem: (Lise-Linda Nielsen er villig til genvalg).
 9. Bestyrelsesmedlem: (Lis Isgaard Gregersen er villig til genvalg).
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant (Pt Ronald Hyllested og Niels Larsen).
 11. Eventuelt.

Kl. 10:00-10:30 inden generalforsamlingen er der kaffe og rundstykke.

Efter generalforsamlingen hygger vi os med lidt mad fra kroens buffet.

Vi slutter af med et spændende foredrag af Wiera Malamá Lorentzen – bedre kendt som Mamma Doc – som er læge i Frederikshavn, og som er en af Danmarks mest erfarne krigslæger.

Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig.

Men hvis du ønsker at deltage i formiddagskaffen forinden og/eller spisningen efterfølgende bedes du tilmelde dig senest lørdag den 31. marts til

Bjarne Baarup på tlf. 2143 3018 eller email bjarnebaarup@gmail.com.

P.b.v. Bjarne Baarup

NB! P.g.a. Sygdom har vi desværre fået afbud fra Mamma Doc. Vi håber at hun vil komme en anden gang.

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Lokal Formand
Bjarne Baarup
Vester Altan 42
9500 Hobro
Tlf. 2143 3018

Mail: bjarnebaarup@gmail.com

Kontakt person

Næstformand
Randi Hansen
Vadum
Tlf. 2224 2173
Mail: rh280846@gmail.com

Kontakt person

Kasserer
Jens Nielsen
Aalborg SØ
Tlf. 2946 6765
Mail: gonzon@gvdnet.dk

Kontakt person

Sekretær
Lise-Linda Nielsen
Aalborg SØ
Tlf. 2332 5390
Mail: gonzon@gvdnet.dk

Kontakt person

Bestyrelsesmedlem
Lis Isgaard Gregersen
Støvring
Tlf. 2986 5041
Mail: isgaard@mail.dk

Suppleant
Bent Bøjden Christensen
Storvorde
Tlf. 4053 1849
Mail: bent9280@gmail.com