Nordjylland

  STOMIFORENINGENGeneralforsamling 2017

Dato: 7. februar 2017

 

Generalforsamling den 2. april 2017.

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i lokalforeningen COPA Nordjylland søndag den 2. april 2017 kl. 10:30 på Skalborg Kro, Hobrovej 515-517, 9200 Aalborg SV. Der går bus lige til døren, og der er parkering i gården.

 

Dagsorden.:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
  3. Kassereren forelægger lokalforeningens reviderede regnskab fra kalenderåret 2016 til godkendelse.
  4. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. (Bestyrelsesmedlemmer: Randi Hansen er villig til genvalg, Kim Sass Lund ønsker ikke genvalg. Suppleant Vinnie Christensen er villig til genvalg.)
  7. Yderligere valg af et bestyrelsesmedlem. (Lasse Bønnerup ønsker at ophøre, hvorfor vi skal have valgt yderligere et bestyrelsesmedlem.)
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Pt Ronald Hyllested og Niels Larsen.)
  9. Eventuelt.

Kl. 10:00-10:30 inden generalforsamlingen er der en kop kaffe og et rundstykke.

Efter generalforsamlingen hygger vi os med lidt mad fra kroens buffet.

 

Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig. Men hvis du ønsker at deltage i formiddagskaffen forinden og/eller spisningen efterfølgende bedes du tilmelde dig senest søndag den 26. marts til:

Bjarne Baarup på tlf. 2143 3018 eller email bjarnebaarup@gmail.com.

 

 

P.b.v. Bjarne Baarup

Galleri

Galleri

Kontakt info

Kontakt person

Kontakt person

Bjarne Baarup

Vester Altan 42
9500 Hobro
tlf. 2143 3018


Mail: bjarnebaarup@gmail.com