Midt-Vestjylland

  STOMIFORENINGEN


Ny lokalformand

Dato: 8. maj 2019

 

Referat fra generalforsamling den 7/3 2019 COPA Midt-/Vestjylland

Der var 12 fremmødte.

Aftenen startede med indlæg ved stomisygeplejeske Heidi Skydsgaard fra firmaet Kirstine Hardam. Hun fremviste produkter, nye og forbedrede fra forskellige udbydere.

Efterfølgende kunne man spørge til og se nogen af produkterne.

Derefter var firmaet Hardam vært ved smørrebrød og lagkage, øl, vand og kaffe.

Generalforsamling
Formand Elin Bødker var fraværende på grund af sygdom.

Næstformand Henrik Aagaard Jensen læste formandens beretning op, som blev godkendt.

Kasserer Gunnar Andersen fremlagde regnskabet og det blev godkendt.

Valg af ny formand: Kai Blok, Herning.
Bestyrelsesmedlem Jonna Hedegaard genvalgt.
1. suppleant Niels Smed.
2. suppleant Egon Hedegaard.
Revisor Niels Smed Christensen.
Revisorsuppleant Helle Aagaard.

Bestyrelsen COPA Midt-/Vestjylland
Formand: Kai Blok
Næstformand: Henrik Aagaard Jensen
Kasserer: Gunnar Andersen
Bestyrelsesmedlem: Jonna Hedegaard
Bestyrelsesmedlem Ulla Andersen
Suppleant: Niels Smed Christensen
Suppleant: Egon Hedegaard
Revisor: Niels Smed Christensen
Revisorsuppleant: Helle Aagaard

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Lokal Formand
Kai Blok
Vestergade 102, st
7400 Herning
Tlf. 20 28 74 46
Mail: kai@kaiblok.dk

Næstformand
Henrik Aagaard Jensen
Knudemoseparken 7 Lind
7400 Herning
Tlf. 40923857


Mail: helle_1002@hotmail.com

kasserer
Gunnar Andersen
Mirabellevej 9
7500 Holstebro
tlf. 97427376 mobil 20522743

Mail: gua@youmail.dk
Bestyrelsesmedlem
Jonna Hedegaard
Bachsvej 128
7500 Holstebro
Tlf. Mobil 22447341


Mail: je.hedegaard@hotmail.com

Sekretær og suppleant
Ulla Andersen
Mirabellevej 9, Mejdal
7500 Holstebro
tlf 97427376


Mail: gua@youmail.dk

Suppleant
Niels Smed Christensen
Tværvej 4
7790 Thyholm
51945290

Mail: icnis@mail.dk