Midt-Vestjylland

  STOMIFORENINGEN


Generalforsamling

Dato: 26. december 2017
Skrevet af: Ulla Andersen

 

Copa Midt/Vestjylland holder generalforsamling den 6/3 2018 kl. 18,00
Hos Kirstine Hardam, Måbjerg Skolevej 46 – 48 Holstebro
Aftenen starter med indlæg ved firmaet Kirstine Hardam.

Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag. [Forslag bedes fremsendt 14 dage før generalforsamling] 5. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Formand: Lars Elvig, ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem: Henrik Aagaard, modtager valg
6. Valg af suppleanter: på valg er: Ulla Andersen og Per M Stoltze
7. Valg af revisor: på valg er: Elin Bødker
8. Valg af revisor suppleant: på valg er: Helle Aagaard
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Kirstine Hardam vært ved smørrebrød og kaffe.
Tilmelding til Gunnar Andersen senest den 26-02-2018
Mail: gua@youmail.dk, telefon 97427376 eller mobil 20522743

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Lokal Formand
Kai Blok
Vestergade 102, st
7400 Herning
Tlf. 20 28 74 46
Mail: kai@kaiblok.dk

Næstformand
Henrik Aagaard Jensen
Knudemoseparken 7 Lind
7400 Herning
Tlf. 40923857


Mail: helle_1002@hotmail.com

kasserer
Gunnar Andersen
Mirabellevej 9
7500 Holstebro
tlf. 97427376 mobil 20522743

Mail: gua@youmail.dk
Bestyrelsesmedlem
Jonna Hedegaard
Bachsvej 128
7500 Holstebro
Tlf. Mobil 22447341


Mail: je.hedegaard@hotmail.com

Sekretær og suppleant
Ulla Andersen
Mirabellevej 9, Mejdal
7500 Holstebro
tlf 97427376


Mail: gua@youmail.dk

Suppleant
Niels Smed Christensen
Tværvej 4
7790 Thyholm
51945290

Mail: icnis@mail.dk