Midt-Vestjylland

  STOMIFORENINGEN


Generalforsamling afholdes tirsdag den 21-03 kl. 18

Dato: 21. marts 2023

 

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 21/03/2023
18:00

Lokation
Kirstine Hardam

Kategori Ingen Kategori


Generalforsamling afholdes tirsdag den 21-03 kl. 18
hos Kirstine HARDAM Fabersvej 15, Holstebro.
Dagsorden ifølge vedtægter.
1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest den 07-03.

5. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Formand: Kai Blok
Gunnar Andersen
Jonna Hedegaard.

6. Valg af suppleanter: På valg er:
1. suppleant Niels Smed
2. suppleant Hans Jessen.

7. Valg af revisor Niels Smed.

8. Valg af revisorsuppleant Helle Aagaard.

9. Eventuelt.

Der vil være et indlæg ved firmaet Hardam om nye produkter og mulighed for spørgsmål.

Hardam er vært ved lidt mad kaffe øl og vand.

Alle medlemmer af COPA Midt-/Vestjylland kan deltage i generalforsamlingen uden tilmelding. Ønsker man at få lidt mad, er der tilmelding til dettte:
Tilmelding Gunnar Andersen senest den 10-03 – mail: gua@youmail.dk eller mobil 20522743.

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Lokal Formand
Kai Blok
Vestergade 102, st
7400 Herning
Tlf. 20 28 74 46
Mail: kai@kaiblok.dk

Næstformand
Henrik Aagaard Jensen
Knudemoseparken 7 Lind
7400 Herning
Tlf. 40923857


Mail: helle_1002@hotmail.com

kasserer
Gunnar Andersen
Mirabellevej 9
7500 Holstebro
tlf. 97427376 mobil 20522743

Mail: gua@youmail.dk
Bestyrelsesmedlem
Jonna Hedegaard
Bachsvej 128
7500 Holstebro
Tlf. Mobil 22447341


Mail: je.hedegaard@hotmail.com

Sekretær og suppleant
Ulla Andersen
Mirabellevej 9, Mejdal
7500 Holstebro
tlf 97427376


Mail: gua@youmail.dk

Suppleant
Niels Smed Christensen
Tværvej 4
7790 Thyholm
51945290

Mail: icnis@mail.dk