Midt-Vestjylland

  STOMIFORENINGEN


Generalforsamling 5. marts 2019 kl. 18.00

Dato: 5. marts 2019

 

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 05/03/2019
18:00

Lokation
Kirstine Hardam

Kategori Ingen Kategori


Hos Kirstine Hardam, Måbjerg Skolevej 46-48, Holstebro
Aftenen starter med indlæg ved firmaet Kirstine Hardam.

Dagsorden ifølge vedtægter.
01. Valg af dirigent.
02. Formandens beretning.
03. Kassererens fremlæggelse af regnskab.
04. Behandling af indkomne forslag.
05. Valg til bestyrelsen.

På valg er:
Formand: Elin Bødker, ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem: Gunnar Andersen, modtager genvalg.
Ulla Andersen indtrådt i stedet for Kristian Kjeldgaard.
Jonna Hedegaard modtager genvalg.

06. Valg af suppleanter: på valg er: Niels Smed.
07. Valg af revisor: Kai Blok.
09 Valg af revisorsuppleant. Helle Aagaard.
10. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er Kirstine Hardam vært ved lidt mad, øl og vand.

Tilmelding til spisning: Gunnar Andersen senest den 26-02-19.
Mail: gua@youmail.dk, telefon 97427376 eller mobil 20522743

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Lokal Formand
Elin Bødker
Granbakken 11 A
7500 Holstebro
40190160

Mail: elin@os.dk

Næstformand
Henrik Aagaard Jensen
Knudemoseparken 7 Lind
7400 Herning
Tlf. 40923857


Mail: helle_1002@hotmail.com

kasserer
Gunnar Andersen
Mirabellevej 9
7500 Holstebro
tlf. 97427376 mobil 20522743

Mail: gua@youmail.dk
Bestyrelsesmedlem
Jonna Hedegaard
Bachsvej 128
7500 Holstebro
Tlf. Mobil 22447341


Mail: je.hedegaard@hotmail.com

Sekretær og suppleant
Ulla Andersen
Mirabellevej 9, Mejdal
7500 Holstebro
tlf 97427376


Mail: gua@youmail.dk

Suppleant
Niels Smed Christensen
Tværvej 4
7790 Thyholm
51945290

Mail: icnis@mail.dk