Gl. Viborg Amt

  STOMIFORENINGEN


Generalforsamling lørdag den 4. marts 2023

Dato: 4. marts 2023

 

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 04/03/2023
0:00

Lokation
Bowl`n`Fun Skive

Kategori Ingen Kategori


Generalforsamling 2023
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i COPA lokalforening Gl. Viborg Amt
lørdag den 4. marts kl. 10.45
Bowl`n`Fun Skive Søndre Blvd. 13, 7800 Skive.

Foreningen er vært kl. 11.00 med Big Time Brunch Buffet og softice.
Kaffe under generalforsamlingen.
Drikkevarer på egen regning.

Tilmelding nødvendig til brunch buffet senest torsdag 16. februar – Povl Jørgensen. på mobil/sms 24812966 eller mail: lilpo@youmail.dk.

Efter spisning og før generalforsamling kl. 13.00 er der mulighed for at prøve kræfter med en gang bowling, hvis man har mod på dette.

Har man det, oplyser man det ved tilmelding, så vi kan få reserveret bane.

Generalforsamlingen starter kl. 15.00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden fremlægger beretning til godkendelse.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab fra sidste kalenderår til godkendelse.
4. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan for det kommende år.
5. Behandling af indkomme forslag.
6. Valg af formand. (Hans)
Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2. år (Henry og Bjarne).
Valg af to suppleanter for 1. år (Britha og Bente).
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Bestyrelsen håber at rigtig mange møder op, og som vil
være med til at præge lokalforening Gl. Viborg Amt, og
husk jeres forening er ikke stærkere end medlemmerne
gør den til.

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Formand
Hans Breiner Henriksen
Fennebakken 9
8800 Viborg
Tlf. Nr. 4070 0028
Mail: sysoghans@youmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Henry Jensen
Fyrrevænget 15
7850 Stoholm Jyll.
Tlf.: 2992 6545

Mail: henryuffe@hotmail.com

Kontakt person

Kasserer
Povl Jørgensen
Baldersvej 17a
7800 Skive
Tlf. +45 2481 2966
Mail: mail: lilpo@youmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Vutborg
Houlkærvej 14, 1. tv.
8800 Viborg
Tlf. Nr. 2130 4832
Mail: bjarnevutborg@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Kitte Engberg Nielsen
Svalevej 4, Mønsted
8800 Viborg
Tlf. Nr. 4017 6187
Mail: kitte.engberg.nielsen@mail.dk