Frederiksborg

  STOMIFORENINGEN


Mindeord

Dato: 3. november 2015

 

Vores bestyrelsesmedlem og kasserer gennem mange år, Bodil Gønss, døde den 8. august 2015 efter en lang og svær sygdomspe­riode. Bodil var en stor inspirator til vore sommerudflugter, og alt var fuldstændig i orden, når Bodil havde påtaget sig opgaven. Vi kommer til at savne hende meget i bestyrelsen, men det største savn er selvfølgelig hos hendes mand Ole og den øvrige familie.

Æret være hendes minde.

På bestyrelsens vegne Gisela

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Lokalformand
Michael Petersen
Engbuen 12
3450 Allerød
Tlf. 31130547

Mail: copa.frederiksborg@mail.dk

Bestyrelsesmedlem - Sekretær
Gisela Schjøll

Mail: Schjoett@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik jeppesen


Bestyrelsesmedlem
Karin Iwersen

Mail: mail

Kasserer
Claus Ortwed

Suppleant
Ejgil Andersen


Revisor
Villy Schjøll

Mail: Schjoett@webspeed.dk

Revisorsuppleant
Ole Gønss