Frederiksborg

  STOMIFORENINGEN


Et rigtig godt arrangement

Dato: 11. november 2018

 

Der blev afholdt International Stomidag lørdag den 6. oktober 2018 i Odense.

Det var et rigtigt godt arrangement, og mange var kommet for at støtte op om dagen, og måske også for at få en snak med producenter og  leverandører. Vores landsformand åbnede dagen med orientering om, hvad stomidagen er, og derefter kom formanden for DH og fortalte om  samarbejdet med patientforeningerne.

Der var også andre gode foredragsholdere, og der blev uddelt et par legater
bl.a. et til Marianne Krogsgaard, der forsker i buler og brok omkring  stomien. COPA er med i dette projekt, da emnet er relevant for mange
med stomi. Der blev også fortalt om Ungdomsgruppens informationsfilm og vist enkelte klip fra de forskellige emner, som filmene omhandler. Filmene kan ses på COPA hjemmesiden.

Desværre var der ikke nok tilmeldinger til, at vi kunne forsvare at leje en bus. I stedet for blev der kørt i privatbiler med opsamling efter aftale. Om 3 år afholdes der igen International Stomidag.

Henning Granslev, Gisela Schjøtt og Poul Erik Andersen, Stomidagen 6. oktober 2018.

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Lokalformand
Michael Petersen
Engbuen 12
3450 Allerød
Tlf. 31130547

Mail: copa.frederiksborg@mail.dk

Bestyrelsesmedlem - Sekretær
Gisela Schjøll

Mail: Schjoett@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik jeppesen


Bestyrelsesmedlem
Karin Iwersen

Mail: mail

Kasserer
Claus Ortwed

Suppleant
Ejgil Andersen


Revisor
Villy Schjøll

Mail: Schjoett@webspeed.dk

Revisorsuppleant
Ole Gønss