Frederiksborg

  STOMIFORENINGEN


Julefrokost og generalforsamling

Dato: 27. november 2021

 

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 27/11/2021
12:00 - 17:30


Generalforsamlingen og julefrokosten bliver afholdt i Allerød på Engbuen 1.

For at deltage i julefrokosten skal der bestilles plads (vi har plads til ca. 45 personer til spisning).

Alle medlemmer kan deltage i selve generalforsamlingen uden tilmelding.

Vi vil starte med generalforsamlingen og her er vores dagsorden:

Generalforsamling
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab for 2019 – 2020.
4. Formanden fremlægger aktivitetsplan 2022.

Vi ønsker os nye forslag til aktiviteter i 2022
• Den gamle købmand ”Thorsvang Samlermuseum”
• En tur til Fyn med besøg i H.C. Andersens Hus og en lækker frokost.

5. Indkomme forslag.

Der er indkommet et forslag:
a) Navneforandring fra “Frederiksborg” til ”Nordsjælland”.

6. Valg til bestyrelse.

Formand Michael Petersen er på valg for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Gisela Schjøtt er på valg for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Claus Ortwed er på valg for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Erik Jeppesen er på valg for 1 år, ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem Karin Iversen er på valg for 1 år.
Suppleant Ejgil Andersen er på valg for 1 år, ønsker ikke genvalg
Revisor Villy Schjøtt er på valg for 1 år.
Revisorsuppleant Ole Gønss er på valg for 1 år.

Næste generalforsamling kan forventes i marts måned (ca. 19/3-22).

7. Eventuelt.
8. Slut.

Jeg vil gerne opfordre medlemmer i COPA Frederiksborg om at overveje, om I har lyst til at stille op til bestyrelsen.
Bestyrelsen skal iflg. vedtægterne bestå af 5 medlemmer og en suppleant.

JULEFROKOST

Vi ved ikke på nuværende tidspunkt om det bliver en traditionel julefrokost eller om det bliver smørrebrød.

Vi vil servere en lille en til maden og en til osten samt en øl/vand eller et glas  vin, og herefter vil det være muligt at købe ekstra drikkevarer.

Vi vil prøve at holde julefrokosten som vi plejer at gøre, og der vil være andespil bagefter, så vi har mulighed for at vinden en and til juleaften eller en flaske vin til retten.

Der vil blive trukket lod om en rigtig flot gave på indgangsbilletten.

Prisen for at deltage vil i år være 100 kr.

HUSK TILMEDLING

Tilmelding til julefrokost kan ske til Michael eller Gisela:
formand Michael Petersen,
tlf. 31130547 – e-mail: copa.frederiksborg@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem Gisela Schjøtt
tlf. 47334434 e-mail:
schjoett@webspeed.dk

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Lokalformand
Michael Petersen
Engbuen 12
3450 Allerød
Tlf. 31130547

Mail: copa.frederiksborg@mail.dk

Bestyrelsesmedlem - Sekretær
Gisela Schjøll

Mail: Schjoett@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Lene Økær Hansen


Bestyrelsesmedlem
Karin Iwersen

Mail: mail

Kasserer
Claus Ortwed

Suppleant
Linda Brouen

Revisor
Villy Schjøll

Mail: Schjoett@webspeed.dk

Revisorsuppleant
Ole Gønss