Frederiksborg

  STOMIFORENINGEN


Generalforsamlingen og Julefrokoster 2020

Dato: 29. november 2020

 

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 29/11/2020
12:00 - 18:00

Lokation
Engbuen Fælleshus


Generalforsamling lørdag den 28. november 2020 kl. 12.00.

Vi forventer at kunne gå videre med julearrangementet omkring kl. 13.00 i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Det er vigtigt at man ved tilmelding meddeler, om man deltager i generalforsamlingen eller  julefrokosten eller begge dele.

(Normalt skal man kunne deltage i en generalforsamling uden tilmelding, men på grund af coronarestriktionerne bedes I tilmelde Jer til  generalforsamlingen).

Program for generalforsamlingen
1. Formanden byder velkommen, og der vælges en dirigent.
2. Formanden aflægger lokalforeningens beretning.
3. Kassereren fremlægger og gennemgår lokalforeningens
reviderede årsregnskab.
4. Formanden fremlægger forslag til aktivitetsplan for 2021.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse:
A. To bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
Karin Iwersen. Ønsker ikke genvalg
Erik Jeppesen. Ønsker ikke genvalg
B. Valg af suppleant vælges for 2 år.
Ejgil Andersen. Villig til genvalg.
C. Valg af revisor vælges for 1 år.
Villy Schjøtt. Villig til genvalg.
D. Valg af revisorsuppleant vælges for 1 år.
7. Eventuelt.

Forslag sendes på mail til formanden inden d. 14. november 2020.

Vi vil gerne have flere nye medlemmer til vores bestyrelse, så hvis du har lyst til at stille op, kan du henvende dig til formanden, eller du kan melde dig på selve generalforsamlingen.

Som det fremgår af oversigten mht. bestyrelsen, skal vi gerne have mindst 2 nye medlemmer.

Ved generalforsamlingen serveres der kaffe og småkager.

Bemærk venligst:
Deltagelse i generalforsamlingen er kun for medlemmer og støttemedlemmer i Frederiksborg Lokalforening.

Generalforsamling og julearrangement afholdes på følgende adresse: Engbuen 1 (Fælleshuset) 3450 Allerød.

Pris for deltagelse i julearrangementet er 150 kr. for medlemmer og støttemedlemmer. Det vil være muligt at tage en gæst med, og prisen for gæsten er 250 kr. Gæsten kan melde sig ind i COPA, Frederiksborg Lokalforening og blive støttemedlem for 175 kr.

Der er P-plads på Blommevej.
Der er busstoppested ca. 50 m fra Engbuen. Bus 336 afgår fra Allerød Station mod Engbuen Nord, og man skal stå af ved Blommevej. Plan over P-forholdende kan fås ved henvendelse til formanden.

Tilmelding til begge arrangementer:
Kontakt formanden Michael Petersen på tlf. 3113 0547 eller e-mail micpet@post12.tele.dk eller e-mail copa.frederiksborg@mail.dk.

Husk ved tilmelding på mail at skrive navn og gerne medlemsnummer.

Julefrokost lørdag den 28. november 2020 kl. 13.00

Som nævnt forventer vi at begynde lige efter generalforsamlingen. Vi vil byde vores medlemmer vel mødt til en hyggelig eftermiddag.

Frokosten bliver buffet, og maden leveres igen i år fra Lyngehallen, da vi sidste år fik positive tilbagemeldinger for traktementet.

Når vi har spist vil der traditionen tro være andespil. Vi spiller 3 spil med gevinst for 1 række, 2 rækker og fuld plade, hvor hovedgevinsten er en and.

Der vil i år være et ekstra spil, hvor der kun er gevinst på fuld plade, og her vil gevinsten være en overraskelse.

Generalforsamling og julearrangement afholdes på følgende adresse: Engbuen 1 (Fælleshuset) 3450 Allerød

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Lokalformand
Michael Petersen
Engbuen 12
3450 Allerød
Tlf. 31130547

Mail: Micpet@privat.dk

Bestyrelsemedlem - Sekretær
Gisela Schjøll
Birkemosevej 30
3550 Slangerup
Mail: Schjoett@webspeed.dk

Bestyrelsemedlem
Karin Iwersen


Mail: mail

Bestyrelsemedlem
Ejgil Andersen
Bryggerengen 33
3200 Helsinge

kasserne
Claus Ortwed

suppleant
Erik jeppesen
Lærkevej 20
3200 Helsinge


Revisor
Villy Schjøll

Mail: Schjoett@webspeed.dk

Revisorsuppleant
Ole Gønss