Copa

  STOMIFORENINGEN...


copa

 

ARKIV

Andre stomityper

Her kan du læse om andre former for stomier. Læs om gastrostomi, malone/neo-malone-stomi og j-pouch. Du kan også besøge Stomiforeningen COPAs forum, hvis du har spørgsmål vedr. stomi.

Gastrostomi

Denne mavesæksstomi er ikke en egentlig stomi, da den anvendes til at indgive næring gennem kateter eller sonde direkte i mavesækken.

Malonestomi (blindtarms stomi, appendikostomi)

Blindtarmen føres ud til huden, tamen skylles gennem kateter.

Neo–Malone stomi

StomitypeSamme som Malone, men anvendes når blindtarmen er fjernet, der anvendes i stedet et stykke tyndtarm.

Ordet appendikostomi er sammensat af to ord:Appendix, der betyder blindtarm og stomi, der betyder mund eller åbning. I praksis vil det sige, at blindtarmen er ført ud gennem bugvæggen, åbnet i spidsen, og syet fast til hudkanten. Blindtarmen er fra naturens side hæftet til bunden af tyktarmen, og derfor kan der via appendikostomien fås direkte adgang til tyktarmen.

Der er to hovedårsager til at anlægge en appendikostomi, enten dårligt fungerende lukkemuskel, der gør det svært at holde på afføringen eller en hårdnakket kronisk forstoppelse, der ikke har kunnet behandles med afføringsmidler.

Bækkenreservoir (J-pouch)

StomitypeNår man anlægger et bækkenreservoir (J-pouch) benytter man et stykke tyndtarm og laver et J-formet reservoir som sluttes til tyktarm og endetarm. Lukkemusklen anvendes til kontrol af tarmåbningen som på normal vis.Ny viden om stomi 2014

COPA fik i januar 2014 i samarbejde med Coloplast og analysefirmaet Advice udført en spørgeskemaanalyse blandt brugere af stomihjælpemidler. Mange tak til de 1.115 COPA-medlemmer, der besvarede spørgeskemaet.

Vi bringer her en række resultater, der viser vigtigheden af at stomiopererede har adgang til de rette produkter for netop dem. I dag er det sådan, at 95% er tilfredse eller meget tilfredse med deres stomiprodukt, selvom 35% oplever problemer med produktet. Samtidig afslører undersøgelsen at ca. halvdelen af de stomiopererede aldrig har skiftet stomiprodukt, og at 19% skifter hvert femte til ottende år. Det viser helt tydeligt, at har man først prøvet et produkt, så vil man typisk blive ved med at bruge netop dette. Det skyldes sandsynligvis, at sikkerhed er det vigtigste, når man vælger produkt – eksempel­vis har ca. hver tredje i undersøgelsen skåret ned på aktiviteter som følge af deres stomi, fx sport, udlandsrejser og visse typer socialt samvær. Resultatet viser også, at 78% af respondenterne oplever, at deres stomi er forbundet med bekymringer i dagligdagen. Slutteligt, viser undersøgelsen, at det for 62% af de stomiopererede er usandsynligt, at de vil skifte til et andet stomiprodukt inden for det kommende år.

Det er derfor vigtigt, at du som borger og stomiopereret kender dine rettigheder og at kommunen følger servicelovens §112 når de bevilger stomihjælpemidler.

Inden operationen er den største
bekymring, om stomien vil være
årsag til lugt og lyd, og om stomien
vil afholde en fra noget i livetKolostomi – tyktarmsstomi

Anlæggelse af en kolostomi (colostomi) indebærer at forbindelsen til endetarmen og sidste del af tyktarmen afbrydes, og tyktarmen føres ud gennem bugvæggen i en stomi (sigmoideostomi). Stomien placeres i venstre side af bugen.

Herunder kan du læse mere om hvem der kan få en kolostomi, hvordan operationen foregår og om mulige komplikationer til en kolostomi. Du kan også læse om “transversostomi”.

Kig også forbi Stomiforeningen COPAs forum om kolostomi.

Hvem kan få en kolostomi?

En kolostomi er den kirurgiske behandling når medicinsk behandling ikke fungerer eller hvis anden operation ikke er mulig.

Operationen

Endetarmen og nederste del af tyktarmen afbrydes. Ca. 6 cm af tyktarmen føres gennem bugvæggen, krænges og sys fast til huden således at stomiens højde er mellem 1-3 cm.

Komplikationer

Komplikationer som hudproblemer, diarré, mavekneb og tarmstop kan forekomme ved en kolostomi.

Transverso-stomi.

En transversostomi er en form for kolostomi, da det er tyktarmen der føres ud (transversum – den tværliggende del). Den anvendes som aflastende (midlertidig), og ligger højt på bugen (over navlen). Den anvendes for at give det underliggende tarmstykke ro til at hele. Den udføres ofte som dobbeltløbet dvs. der er 2 huller i stomien, et hvor der afgår afføring, det andet hul kan levere en smule afføring og slim fra tarmens overflade. Denne stomi kan være svær at bandagere, fordi den er stor og uregelmæssig i formen, samtidig er afføringen tyndere end ved de normale kolostomier. Patienter med denne stomi har øget behov for støtte fra stomiambulatorium eller hjemmesygepleje.Ileostomi – tyndtarmsstomi

Anlæggelse af en ileostomi indebærer at hele tyktarmen afbrydes eller fjernes. Ileostomien placeres i højre side af bugen (tyndtarmen føres ud gennem bugvæggen).

Herunder kan du læse mere om ileostomi, finde information om operationen samt læse om mulige komplikationer til en ileostomi.

Besøg også forummet, hvor du kan snakke om ileostomi og stille spørgsmål.

Hvem kan få Ileostomi?

En ileostomi er den kirurgiske behandling når medicinsk behandling ikke fungerer eller hvis anden operation ikke er mulig, såsom reservoir operationer. Patienter der har collitis ulcerosa, morbus crohn eller familiær adenomatøs polypose kan få en ileostomi

Operationen

Endetarmen og tyktarmen afbrydes eller fjernes. Ca. 8 cm af tyndtarmen føres gennem bugvæggen krænges og sys fast til huden således at stomiens højde er mellem 3-5 cm

Komplikationer

Komplikationer som lækage, hudproblemer, diarré, mavekneb og tarm stop kan forekomme.

Loop ileostomi

Tyndtarmen (Ileum) ført ud som en dobbeltløbet stomi – dvs. der er 2 huller i stomien. En midlertidig ileostomi kan anlægges i en periode for at kunne udføre anden tarmoperation, som f.eks. anlæggelse af reservoir. Den udføres som dobbeltløbet dvs. der er 2 huller i stomien – et hvor der afgår afføring det andet hul kan levere en smule afføring og slim fra tarmens overflade.Urostomi – urinvejsstomi

Anlæggelse af en urostomi indebærer, at man tager et stykke af tyndtarmen, fører urinlederne (stykket mellem nyrerne og blæren) og syr dem fast til tarmstykket. Den anden ende af tarmstykket føres ud gennem bugvæggen som en stomi. Den placeres som regel på bugens højre side nedenfor navlen.

Læs mere om urostomi, operationen og komplikationer til en urostomi herunder.

Du er også velkommen til at besøge forummet, hvor du kan stille spørgsmål om urostomi.

Hvem kan få Urostomi?

Almindelige årsager til urostomi:

 • Svulster i i urinblæren, som er af en sådan karakter, at blæren må fjernes
 • Blæresvigt pga. sygdom i nerverne.
 • Kronisk betændelse i blæren.
 • Svær urin-inkontinens som ikke forbedres af anden behandling.
 • Sygdomme af neurologisk art, som f.eks. sklerose og lammelser.

Operationen

Urinblæren fjernes ved operationen. Der anvendes et 15-20 cm langt stykke af tyndtarmen til konstruktion af stomien, Urinlederne kobles til den ene ende af tarmstykket, den anden ende føres gennem bugvæggen og sys fast. Stomiens længde er ca. 2-3 cm. Urostomien kan også laves ved at urinleder føres ud til huden, hvorefter der placeres et permanent kateter.

Komplikationer

Komplikationer som bandagerings- og hudproblemer kan forekomme. De fleste bandager, som anvendes er todelsbandager der består af en klæbeplade og en tømbar pose som fæstnes på klæbepladen. Posen som rummer 3-5 dl har en tilbageløbsventil, der forhindrer at der sker tilbageløb til stomien.

Kontinent urostomi – Mitrofanoff

Kontinent urostomi – “reservoir” – er en kirurgisk behandling som muliggør at patienten selv kan kontrollere tømningen af “blæren” og derfor ikke behøver at anvende stomipose. Reservoiret bliver lavet af tynd eller tyk tarm, placeres i bughulen og føres gennem bugvæggen. Reservoiret tømmes flere gange dagligt gennem et kateter der føres ind i reservoiret gennem stomiåbningen.

Hvem kan få kontinent urostomi?

StomitypeDen kontinente urostomi kan være et alternativ til konventionel urostomi. For at få en kontinent urostomi bør patienten, ikke være under 10 år og heller ikke over 80 år. Når grundsygdommen ikke er cancer men f.eks. neurologisk anbefales ofte en kontinent urostomi. Nedsat nyrefunktion er en faktor som ved kontinent urostomi øger risikoen for saltbalanceforstyrrelser, fordi urinen står i reservoiret i flere timer. Kraftig fedme mindsker muligheden for at konstruere et velfungerende reservoir.Komplikationer til stomi

Sker der forandringer i forbindelse med stomien, som skaber utryghed, bør man konsultere egen læge eller et stomiambulatorium, for at få bekræftet eller afkræftet at forandringerne er normale og ligeledes få at vide, hvad man bør foretage sig. Gå aldrig i uvished – gå hellere til læge eller et stomiambulatorium en gang for meget. Efter operationen, og som tiden går, kan der opstå forskellige komplikationer.

Stomien kan ændre niveau

Bliver man kraftigere, kan man f.eks. opleve en stomi, der kommer i niveau med maveskindet eller under, hvilket kan give lækager. Det kaldes retraktion og kan afhjælpes med enten konvekse bandager, i samråd med stomiambulatoriet, eller ved operation. Hvis stomien pludselig bliver længere end normalt – det kaldes prolaps – kan det skyldes at fæstet til bugvæggen er brudt. Det er ufarligt, og kan også afhjælpes ved en operation.

Brok

Der kan opstå brok omkring stomien på grund af svaghed i bugvæggen. Det er nok den hyppigste komplikation efter specielt kolostomi, og kan afhjælpes med en brokbandage. Afhængigt af arbejde/fritid kan det være at du bør anvende en forebyggende brokbandage. Tal med læge eller sygeplejerske om det. Bliver brokket meget stort, kan der blive vanskeligheder med bandageringen. Er dette tilfældet, kan der blive nødvendigt med et kirurgisk indgreb. Efter et sådant indgreb, bør man ikke foretage tunge løft det første halve år.

Fistler

Fistler er en rørformet forbindelse, mellem et organ til huden, mellem organer eller fra en byld i dybden. Årsagen kan være infektion, eller hul på tarmvæggen. En sådan skade behandles kirurgisk.

Sekret fra endetarmen

Når endetarmen bevares vil der altid være afgang af slim fra denne, selvom den er lukket af opad til, slimen kan medføre afføringstrang, og vil kunne lettes ved at sætte sig på toilettet, slimen kan både komme ud som slim, små klumper og ligne og lugte som afføring. Du kan anvende lidt barrierecreme eller babysalve til at beskytte huden omkring endetarmsåbningen mod påvirkningen fra sivende slim. Årsagen er, at den resterende endetarmsstump ikke ved at den er afbrudt. Nerver og blodforsyning til den er intakt, så den fortsætter sit normale virke. Ændrer slimen udseende, lugt og mængde eller får du smerter, bør du kontakte en læge.

Tyndt output

Har man kraftige, langvarige og tyndtflydende tømninger af stomien/tarmen, kan det være tegn på sygelige forandringer, som bør undersøges. Kortvarigt tyndtflydende sekret kan der være flere årsager til. Kost, sygdoms­symptomer kan forårsage dette, men det stabiliseres normalt efter nogle døgn. Man bør dog ved tyndtflydende afgang bruge samme retningslinier, som ved diareer: Drik meget, helst koldt kogt vand, der er tilsat salt og sukker. Man bør ikke indtage “stop-medicin” uden læge ordination.

Forstoppelse

Forstoppelse opstår oftest på grund af kostens sammensætning og for lidt motion, men kan også skyldes en blokering i tarm­systemet f.eks. ved knæk eller sammenvoksninger af væv. Symptomerne kan være: Totalt stop vandtynde tømninger, smerter, oppustet mave, ingen luftafgang og kraftig kvalme. Opsøg læge – problemet løses normalt uden kirurgisk indgreb. Spis groft, drik rigelig væske og dyrk motion, så forebygges de fleste forstoppelser.

Diarre

Diaré kan opstå af flere grunde f.eks.:

 • Medicin – f.eks. penicillin;
 • misbrug af afføringsmidler;
 • allergi;
 • forskellig sygdomme – maveinfektion.

Opsøg læge, hvis diaréen varer i flere dage. Det er meget vigtigt at drikke meget væske, men især hos ileostomiopererede kan diaréen medføre et betydeligt væske­og salttab. Kogt koldt vand tilsat sukker og salt er godt i denne forbindelse. Kosten kan også her have indvirkning på afføringen.

Forsnævring af tarmstykke

Forsnævring kan opstå og løses som oftest ved en “blokning” af tarmen. I visse tilfælde kan det være nødvendigt med et kirurgisk indgreb.

Blødninger

Blødninger kan forekomme i forbindelse med bandageskift, idet tarmens slimhinde er meget følsom.Disse blødninger er ufarlige.
Kraftig blødning kan forekomme ved dårlig bandagering omkring stomien, så bandagen gnaver hul. Kan man ikke selv klare disse problemer, bør man opsøge hjælp ved et stomi­ambulatorium eller skadestue. Søg læge hvis du oplever blødninger i forbindelse med afføring.

Hudskader

Årsager til hudproblemer kan være:

 • Lækager;
 • forkert på- eller aftagning af pladen/ posen;
 • dårlig tilklipning af hullet i pladen/posen;
 • hudallergi – er dog sjælden, mange tror de er allergiske men oftest er det mekanisk irritation;
 • sart og ømfindtlig hud – hyppigst hos ældre.

Tegn på hudproblemer kan være kløe svie, rødme og små blærer. Opsøg et stomi­ambulatorium. For at sikre sig mod allergiske hudreaktioner kan pladen/posen først prøves på ydersiden af låret. Svamp i huden omkring stomien er en relativ hyppig årsag til hudproblemer. Hudsvamp trives i fugtigt,varmt miljø, som det findes under posen og imellem huden og pladen. Søg stomiambulatoriet eller læge ved mistanke om svamp

Fantomsmerter

Nogle personer der har fået fjernet endetarmen, kan opleve afføringstrang/kramper fra den endetarm der er fjernet, det skyldes at man stadig har de nervebaner der før gik til endetarmen. I nogle tilfælde kan man lette smerterne ved at sætte sig på toilettet og presse som om man havde normal afføring. Hvis det er meget voldsomt kan man behandles medicinsk via egen læge.Stomiens historie

Kolostomi

Den første kendte kolostomioperation blev foretaget i 1776 af den franske læge Pilore. Selvom de hygiejniske forhold dengang var meget ringe, levede patienten i 45 år, men historien fortæller intet om hvordan hans liv med kolostomien var. Resultaterne var dårlige på grund af manglende bedøvelsesmidler og antibiotika, hvorfor mange døde af infektioner, bl.a. bughindebetændelse. Først da penicillinet blev en realitet, som det mest anvendte antibiotikum i forbindelse med 2.verdenskrig, kunne man få styr på disse infektioner. Omkring 1850 fik antiseptik (behandling med bakteriedræbende midler) og aseptik (steril behandling) en stadig større betydning ved operationer

Ileostomi

Efter at kolostomien er blevet mere almindelig, begynder man at tænke på muligheden for også at lave ileostomi. En kirurg ved navn Henrotin foreslår i 1893 dannelsen af ileostomier i forbindelse med operation i tyndtarmen kombineret med bylder og blindtarmsbetændelse, men der gik dog 10 år før det blev en realitet. I 1923 laver Brown en ileostomi ved deling af tynd- og tyktarm, herved lavede han en “end-type” ileostomi gennem et indsnit i bugen. Denne teknik forblev næsten uændret frem til 1950. Man havde dog en del problemer med væskebalancen dengang. I 1952 udviklede kirurgen Brian Brooke den teknik, hvorved man krængede tarmen, og den stomikonstruktion vi kender i dag, var en kendsgerning.

Urostomi

Den amerikanske urolog Eugen Bricker opfandt i 1954 teknikken med at aflede urinen via en tarmstomi, den såkaldte “Bricker blære”, altså en urostomi. Senere har tingene udviklet sig i takt med nye opfindelser i forbindelse med bandagering, så der i dag findes flere muligheder, men dog primært med de almindelige kolo, ileo- og urostomi operations­former, som grundlag. I begyndelsen af 1930 og 1940 begyndte man at fremstille special bandager. Disse var store og klodsede, og først da plastikken fik sin plads i midten af 1950’erne kom der gang i den store opfindsomhed. Så i dag har man så bredt et sortiment, at man nok må sige at alle stomister kan finde et system, der giver den nødvendige tryghed og livskvalitet.

Irrigation

I 1981 opfandt man irrigationsmetoden, der er et vandlavement, hvor der ledes lunkent vand ind i tarmen og kort efter vil den tømme sig og afføringen ledes via et skylleærme ned i toilettet. Mellem irrigationerne kommer der ingen afføring, og man kan nøjes med at bruge en minipose eller prop. Kan kun bruges ved kolostomi.

Fremtiden

Det er meget svært at forudse udviklingen indenfor stomiområdet, men kikkert operationer, transplantationer, kunstige organer etc. er under stadig udvikling. Så vi har helt sikkert ikke set enden på det endnu.Tarmsygdomme under graviditet og fødsel

Der har været en del henvendelser til Stomiforeningen COPA angående hvad stomi/reservoir og kroniske tarmsygdomme har af betydning for graviditet og fødsel. COPA har fået lov til at anvende uddrag af Sandbjerg Guidelines udarbejdet af Dansk selskab for obstetrik og gynækologi. De originale guidelines kan findes på http://www.dsog.dk/.

Hvis du er ramt af kronisk tarmsygdom, har stomi eller reservoir kan du ud fra det følgende se hvordan du bør forholde dig med hensyn til planlægning og samarbejde med din læge der følger og kender din sygdom.

Gravide med inflammatorisk tarmsygdom (colitis ulcerosa og Mb Crohn)

Generelle forhold

Mange patienter med inflammatorisk tarmsygdom er i den fødedygtige alder.

Graviditet influerer ikke negativt på forløbet af inflammatorisk tarmsygdom, og tilbagefaldsraten er ikke øget. Kvinder med inaktiv sygdom ved undfangelsen har samme risiko for opblussen i sygdommen som ikke gravide. Sygdomsaktiviteten ved undfangelsen er afgørende for forløbet under graviditeten. Det er i talrige undersøgelser vist at aktiv sygdom ved undfangelse og tilbagefald under graviditeten udgør risici for abnormt forløb af graviditeten, specielt ved Crohn’s sygdom. Der ses sammenlignet med den almindelige befolkning en øget frekvens af for tidlig fødsel, lav fødselsvægt, væksthæmning. og en øget frekvens af kejsersnit. Tidligere operationer, herunder tarmfjernelse synes også at have en negativ betydning både for frugtbarhed og for forløb af graviditet . Derimod har hverken forløbet eller resultatet af tidligere graviditet med inflammatorisk tarmsygdom betydning for sygdommens påvirkning af aktuelle graviditet.

Børns risiko for at få inflammatorisk tarmsygdom, hvis en af forældrene har det, er øget med en faktor på ca. 10. De senere års forskning har identificeret flere gener associeret til inflammatoriske tarmsygdomme og undergrupper af Crohn’s sygdom.

Planlægning af graviditet

Som følge af ovenstående vil det være hensigtsmæssigt, at kvinder med inflammatorisk tarmsygdom, i forbindelse med ønske om at blive gravid, konsulterer en medicinsk gastroenterolog m.h.p. at sikre optimal sygdomskontrol (bedring) og rationel medicinering før, under og efter graviditeten. Det skal sikres, at tarmsygdommen på graviditetstidspunktet er mest mulig i ro, og at fosteret tåler den anvendte medicin.
Kvinder, der planlægger graviditet, informeres om vigtigheden af at:

 • sygdommen er i ro ved undfangelsen,
 • kontrol af tarmsygdommen intensiveres under og umiddelbart efter graviditeten,
 • den valgte medicinering er sikker og,
 • medicineringen bør fortsætte under og efter graviditeten for at fastholde bedringen.

Medicinsk behandling under graviditet

Den medicinske behandling til den gravide kvinde med inflammatorisk tarmsygdom adskiller sig i princippet ikke fra den , til andre med samme sygdom. Kvinderne opfordres til at kontakte det medicinske ambulatorium ved påvist graviditet, for at fastslå aktivitetsstatus klinisk og biokemisk og for at aftale et tættere kontrolforløb under og lige efter fødslen.

Hverken frugtbarhed eller graviditet påvirkes af de lægemidler, der anvendes til behandling og forebyggelse. Som ellers under graviditet er det dog bedst at undgå langvarig steroidbehandling.

A. Gravide med colitis ulcerosa

Frugtbarheden er som helhed som hos andre kvinder, men meget lavere efter ileoanal pouch (reservoir) anlæggelse, trods god seksuel funktion og oplevelse. Sygdommen hos gravide forløber som hos andre. Sammenlignet med en seks gange større kontrolgruppe af matchede raske gravide, fandtes der ingen øget risiko for lav fødselsvægt (

B. Gravide med Morbus Crohn:

Crohns sygdom er tiltagende hyppig med en nytilkomne tilfælde på 7 pr 100.000 indbyggere pr år, og sygdommen rammer ofte kvinder i den fødedygtige alder. Tarmbetændelsen kan give anledning til dårlig optagelse af vand og næringsstoffer, og under graviditet kan dette hæmme fostervæksten.

I en stor dansk, registerbaseret undersøgelse, hvor 510 børn født af kvinder med Crohn sygdom i perioden 1982-92 indgik, fandt man tydelig mindre fødselsvægt end hos en sammenlignelig kontrolgruppe. Hyppigheden af for tidlige fødsler var ligeledes større hos Crohn patienter en hos kontrolgruppen. Tilsvarende resultater er fundet i udenlandske undersøgelser. Gravide med Crohns sygdom bør derfor følges hyppigt under graviditeten. Graviditeten skal så vidt muligt planlægges i samråd med en gastroenterolog, således at sygdommen er i en rolig fase ved undfangelses tidspunktet. Graviditeten vil så kun påvirke sygdommens karakter i ringe grad. I tilfælde af alvorlig forværring af sygdommen under graviditeten kan prognosen for fosteret være dårlig, hvorfor relevant behandlingen skal iværksættes umiddelbart.

Gravide med kolostomi/ileostomi

Hos yngre kvinder vil en ileostomi næsten altid være udført pga. colitis ulcerosa eller Crohn’s sygdom. Patienter med colitis ulcerosa vil efter en kolektomi (fjernelse af tyktarmen) være raske for deres grundsygdom, men kan have mén efter kirurgien, f.eks. samenvoksninger i bughulen, arvævs forandringer omkring vagina og i mellemkødet efter rektumekstirpation (fjernelse af endetarmen) og følger efter medicinsk behandling, specielt steroid. En del patienter med Mb. Crohn vil efter fjernelse af tyktarmen udvikle aktiv Crohn’s sygdom i den resterende tyndtarm.

Hvis der før eller i forbindelse med ileostomien også er udført, fjernelse af tyndtarm, må man under graviditet være opmærksom på mulig dårlig optagelse af fedt, elektrolytter og B12 og tilføre de nødvendige tilskud.
Der er en øget risiko for ileus, (tarmstop), en undersøgelse har vist at ca. 10% havde alvorlige tarmpassageproblemer, som ofte indledningsvis var forvekslet med veer og opkastning som følge af graviditet. Mange havde stomi problemer, oftest fordi stomien var svær at se under graviditeten.

Guidelines

Gravide med colitis ulcerosa

 • Anbefales almindelig fødsel.
 • Anbefales evt. kejsersnit, hvis der er stor risiko, for total fjernelse af tyktarmen, og ønske om fremtidig pouch operation.
 • Graviditet frarådes, hvis tarmsygdommen er udbredt og ikke er i ro.
 • Fastholdelse af bedring før og under graviditet er altafgørende. Dette opnås bedst i et samarbejde imellem medicinsk gastroenterolog og fødselslæge.

Gravide med Morbus Crohn

 • Anbefales almindelig fødsel, hvis der ikke er aktivitet i sygdommen.
 • Anbefales planlagt kejsersnit, hvis der er aktive perianale fistler eller bylder.
 • Planlagt kejsersnit anbefales også ved væsentlige arvævs forandringer i vagina – mellemkødet og ved øget fødselsmæssig risiko for akut kejsersnit.
 • Graviditet frarådes, hvis tarmsygdommen ikke er i ro og fastholdelse af bedring under graviditet er særdeles vigtig. Dette opnås bedst i et samarbejde imellem medicinsk gastroenterolog og fødselslæge.
 • Aktiv sygdom medfører en øget risiko for, for tidlig fødsel, og væksthæmning.
 • Under graviditeten følges fosteret m.h.p. tilvækst og moderen m.h.p. risiko for, for tidlig fødsel.

Gravide med pouch

 • Anbefales forløsning ved kejsersnit, selvom der ikke er dokumenteret øget risiko for pouch beskadigelse eller inkontinens end ved almindelig fødsel.

Gravide med ileostomi/kolostomi

 • Anbefales som oftest almindelig fødsel.
 • Planlagt kejsersnit er især relevant ved uelastisk mellemkød, og øget fødselsmæssig risiko for akut kejsersnit.


Følgesygdomme og komplikationer til kronisk tarmbetændelse

Der er efterhånden en del spørgsmål, dels i forummet, men også i mail rådgivningen, der går på følgesygdomme til de kroniske tarmbetændelser Morbus Crohn (MC) og Colitis Ulcerosa (CU). Det er vigtigt, at man som patient ved, at de kroniske tarmsygdomme også kan give symptomer uden for tarmsystemet. Desuden bør man vide, at der ved CU kan være symptomer selvom tyktarmen er fjernet.

Har du symptomer som disse skal du søge læge, og få en behandling sat i gang, de kan og bør behandles ved et samarbejde mellem mavetarmlægerne, hudlæger øjenlæger osv. I mange tilfælde behandles der med samme medicin typer, som man anvender ved udbrud i selve tarmsygdommene, f.eks. Immun dæmpende og prednisolon.

Tænder

En del patienter oplever at deres tænder begynder at flække, der kommer huller og tandkødsbetændelser med løse tænder.
En del af symptomerne skyldes medicinske bivirkninger, fra de immun dæmpende medikamenter, som f.eks. Imurel, skadelige bakterier får nemmere overtag, når immunforsvaret dæmpes, man skal også være opmærksom på at MC, kan angribe mundhulens slimhinde.

Bed din tandlæge lave en tand status oversigt i din journal, inden du påbegynder en immundæmpende behandling.
Der arbejdes på at få offentlig dækning af eventuelle øgede tandudgifter, i forbindelse med kroniske tarmsygdomme, derfor er det vigtigt at tandlægen kender status før og efter diagnosen.

Øjne

Gener er næsten altid tilstede, ved samtidig udbrud i tarmlidelsen. Søg straks læge, ved smertende og røde øjne. Der er 3 typer.

 1. Betændelse i hele øjet
 2. Betændelse i hvide substans
 3. Regnbuehindebetændelse

Man kan miste synet, på fra ganske få dage til en uge uden behandling. Få din læge eller ambulatoriet, til at skaffe en akut hastende tid hos øjenlægen. Behandling skal sættes i gang så hurtigt som muligt.

Skelettet og bevægeapparatet

Led smerter

 • Den hyppigste følge til tarmbetændelserne. Der er 2 slags. Den ene slags symptomer rammer store led, er asymmetrisk. Generne optræder ved udbrud i tarmsygdommen.og giver hævelse, ømhed og smerte. Gener flytter sig fra led til led. Der kan evt. komme væske i ledene, men ingen varige ledskader. Forsvinder ved behandling af tarmsygdommen.
 • Den anden slags rammer mindre led som fingerleddene. Kan være symmetrisk. Giver smerter og bevægelses hæmning. Følger ikke altid tarmsygdommen. Kan også ramme CU opererede. Det er få procent, som får denne sygdom. Den kan opstå ved CU, også når tyktarm og endetarmen er fjernet. Altså også ved J-pouch operation. Der er efterladt et par 2 cm tyktarm, til at sy pouchen fast på, og det kan være nok til at give disse symptomer.

Man kan få begge typer på en gang.

Morbus Bechterew (spondylitis)

Er en lidelse i ledbåndene foran rygsøjlen. Den gør ryggen stiv. Ledene vokser sammen og patienten får en skrumpning af ryggen, der medfører en krumning af rygsøjlen. Følger ikke tarmsygdommen. Denne sygdom ses hyppigere ved Morbus Crohn end ved CU. Betændelse imellem nedre ryghvirvler og bækken giver smerter over korsbenet og nedsat bevægelsesfrihed, betyder, at patienten ikke kan tage lange skridt. Følger kun i let grad tarmlidelsen.

Knogleskørhed Osteoporose

Der er øget risiko ved prednisolon behandling. Man skal altid tage kalk med D-vitamin, under prednisolon behandling. Der er en øget risiko for Osteoporose efter at have fået gentagne operationer på tyndtarmen. Osteoporose er udbredt ved tyndtarms Crohn. Patient med MC i tyndtarmen bør jævnligt kontrolleres for om de har D vitaminmangel.

Hud

Knuderosen

Blålig røde hævede knuder ofte på forsiden af underben. Følger tarmsygdommens aktivitet.

Pyoderma gangraenosum (sterile sår)

Starter ofte med dannelse af ømme blærer, som hurtigt bliver blålige, med underminerede kanter. Sårene sidder ofte på underkroppen eller i operations ar, men kan forekomme overalt på kroppen. Meget smertefulde. Kræver tilsyn og behandling af hudlæge.

Lever/galdeveje

Betændelse i galdeveje

Giver forsnævringer i galdegange. Infektioner. Denne lidelse ses kun hos patienter som kun har tyktarmsproblemer. Ses ikke ved patienter, som kun har tyndtarmsproblemer. Dvs. kun ved MC i tyktarmen og CU.

Kronisk leverbetændelse

Har man haft CU i mere end 10 år, så er der en øget risiko for kræft, såfremt patienten har konstant små udbrud. jo mindre aktivitet i sygdommen, jo mindre er kræftrisikoen.

Galdesten

Ved crohn opererede, hvor dele af tarmen er fjernet. Forsnævringer i tarmen. Begge dele ændrer tarmens optagelse af salte og galde, og kan øge risikoen for  galdesten.

Andre organer

Vitaminmangel

Patienter med ileostomi, kun lidt tyndtarm tilbage eller stort output, skal bede lægen være opmærksom på vitaminmangel, symptomer som træthed og mathed kan skyldes mangel på f.eks. B12 og jern, der giver blodmangel(anæmi)

Nyrer

Nyresten. Der ses en øget risiko for MC patienter, efter operation i tyndtarmen.

Lunger

Crohn i lungerne. Meget sjælden. Crohn kan ses som en skygge på lungerne, når man ser på et røntgenbillede. Det. skønnes at 50-100 patienter har dette på verdensplan.

Der er en genetisk faktor i de autoimmune sygdomme, og en del kan også opleve psoriasis, diabetes og andre autoimmune lidelser hos sig selv eller i familien.

Forvent ikke at den privat praktiserende læge, kender til alle følgesygdommene, og deres mulige sammenhæng med tarmsygdommene, så husk altid at nævne at du er diagnosticeret med CU eller MB.Kost og stomi

Generelle leveregler

For alle – også stomister – gælder, at vi skal spise sundt og varieret. For at holde et godt helbred behøver kroppen daglig næring fra alle de tre energigivende stofgrupper: Kulhydrater, proteiner og fedt. Hertil kommer, at kroppen også dagligt skal have tilført vand, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Hvis du hver dag får: kød eller fisk, mejeriprodukter, grøntsager/frugt, mel/brød, sukker, væske og en vitamin-mineraltablet, er du rimelig sikker på, at du har dækket din krops behov.

Det anbefales at maden indeholder:

Mindre end 10% kulhydrat i form af sukker; 45-50% kulhydrat i form af brød, mel, gryn, kartofler, grøntsager, frugt, mælk, mm.; 30-35% fedt, 10-15% protein. Vores behov for væske er mindst 2 liter om dagen (her skal du huske på, at alkohol, øl, kaffe og te er vanddrivende). Det bedste man kan drikke er faktisk rent vand.

Kost ved stomier

Under sygehusopholdet er der taget hensyn til, at tarmen er nyopereret. Du kan f.eks. have fået en kost med få slagger, men allerede ca. 2 uger efter din operation, kan du spise helt som før. Generelt kan man sige, at alle de fødeemner, du kunne tåle før operationen/sygdommen, kan du også tåle efter. Prøv dig frem. Er der noget du ikke tåler, så prøv igen. Måske var det en tilfældighed. Der findes forskellige råd om kost til mennesker med stomi. Lad ikke disse råd være en begrænsning. Drik rigeligt med væske. Gerne mere end 2 liter om dagen. Drik f.eks. saftevand, vand, kærnemælk, lyst øl eller mineralvand. Vær tilbageholdende med mælk. Som alle andre mennesker, kan ileo- og kolostomiopererede få problemer med diarré, forstoppelse og luft (lugt). De fødeemner der gav dig problemer inden operationen vil sandsynligvis stadig volde dig besvær efter stomioperationen. Fordøjelsesproblemer kan sædvanligvis afhjælpes med justering af din kost. Når du har opnået kontrol, kan du gå langsomt tilbage til normal kost.

Luftudvikling

Som stomiopereret er du i starten meget opmærksom på lyde fra stomien, og den midste rumlen i posen vil du opleve som tordenskrald, mens omgivelserne knapt bemærker noget. 70% af luften i tarmen er luft, som vi sluger, når vi taler og tygger. Kun en lille del dannes i tarmsystemet, og der er nedenstående fødeemner særlig luftudviklende.

Fødeemner, der kan give meget luft

Ærter, bønner, kål, broccoli, blomkål, løg, sukker og sukkerholdige drikke, kulsyreholdige drikke, alkohol, radiser, agurker.

Forebyggelse

Nedsat mængde af overnævnte. Spis altid langsomt og med lukket mund. Tal ikke mens du spiser. Spis ikke for meget af gangen.

Modvirker luftudvikling

Tyttebær- og tranebærsaft (fås i helsekostbutikker ), yoghurt og surmælksprodukter.
Lugtudvikling

Fødeemner, der kan give lugt

Æg, skaldyr, asparges, champignon, porre, løg, hvidløg, kål, stærk krydret mad og stærk ost.

Forbyggelse

Nedsat mængde af overnævnte. Tyttebær- og tranebærsaft (fås i helsekostbutikker), spinat, yoghurt, hovedsalat, persille.

Får du problemer, kan du henvende dig på et stomiambulatorium eller en stomiklinik. Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive til lokalformanden i dit område.

Diarré

Diarré kan opstå af flere grunde. Medicin – f.eks. penicillin – misbrug af afføringsmidler, allergi og andre sygedomme, m.v. Hvem kender ikke en rask maveinfektion, hvor årsagen er bakterieangreb. Her skal behandlingen selvfølgelig være rettet mod den sygdomsfremkaldende bakterie. Er årsagen til din diarré derimod, at du har spist for meget af et eller flere fødeemner, der har tendens til at fremprovokere en tynd afføring, kan du let tage dine egne forholdsregler.

Fødeemner, der kan give tynd afføring

Fed kost, pærer, blommer, svesker, kirsebær, konserveret frugt, appelsinjuice, sukker og sødede drikkevarer i større mængde. Cacao, øl og alkohol, rå grøntsager, rå frugt, figner og stærkt krydret mad.

Forebyggelse

Du kan forebygge ved at nedsætte mængden af ovennævnte.

Modvirker diarré

Forsøg med bananer, ris, rå/revne æbler/gulerødder, kartoffelmos, grød, tvebakker og ristet brød. Undgå stegt mad, til problemet er afhjulpet. For at genopbygge tarmens normale balance kan du spise A38, cultura eller yoghurt. Mange tror, at man ved diarré bør mindske væskemængden, men det forholder sig modsat. Man taber megen væske ved diarré og skal derfor drikke mere end sædvanligt. Prøv f.eks. bouillon (indeholder natrium), kirsebærsaft (indeholder kalium), te med sukker og rismelsvælling med lidt salt.

Speciel kost ved stomi

Specielt for urostomier

Urostomiopererede skal være særlig opmærksom på et evt. større væsketab end tidligere. Her er det selvfølgelig vigtigt, at du drikker mere.

Specielt for ileostomier

Det anbefales at indtage mere salt, idet saltbehovet hos ileostomiopererede er øget. Det betyder ikke, at du hæmmingsløst skal tømme saltbøssen, men det betyder, at du f.eks. kan drikke saltholdig mineralvand i stedet for kildevand, spise lidt mere saltede fødevarer osv. Salt hæver blodtrykket, så hvis du har hjerte-/kar-problemer, skal du især være mådeholden med hensyn til dette råd.
Hvis du har unormalt meget tynd/vandig afføring i mere end 1 døgn, skal læge kontaktes

Specielt for kolostomier

Ved diarré kan du med fordel bruge en tømbar pose, til afføringen atter har normal konsistens. Herved forebygger du hudproblemer. Kolostomiopererede der irrigerer kan spise alt som tidligere og har mindre tendens til at danne luft mellem irrigationerne.

Forstoppelse

Fødeemner, der kan give forstoppelse

Mælk, tør ost, chokolade, kokos, nødder, mandler, dadler, rosiner, rødvin, bladselleri, te, asparges, champigon, agurkeskal, tomatskræl, porre, spinat, salatblade, majs og ærter, frugtskræl, hinder (eks. i grapefrugt og appelsin), kerner, ananas, vindruer og popkorn.

Forebyggelse

Tyg maden grundigt, nyd din mad, slap af under måltidet og drik rigelig væske mellem måltiderne. Øg mængden af rå grøntsager og frugter i kosten, så stimuleres peristaltikken. Spis groft brød og klid. I stedet for søde desserter, kan du eksempelvis spise en appelsin eller en grapefrugt (uden hinder). Dyrk motion, da det også er til gavn for peristaltikken. Ileo- og kolostomiopererede skal skære fiberrig kost (champignon, asparges, porre, osv.) småt ud. Så undgår du, at de ufordøjelige trævler samler sig til små “garnnøgler”, der har svært ved at passere stomien.