Aarhus

  STOMIFORENINGEN


Datoer for vores rådgiver arrangementer 2020

• 31. marts kl. 17.00 – 21.30.
• 2. juni kl. 17.00 – 21.30.
• 18.august kl. 17.00 – 21.30.
• 6. oktober kl. 17.00 – 21.30.

Huset Trøjborg,
Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C

Du kan også kontakte COPAs sekretariat på tlf. 5767 3525.
Telefontider: Man-tirs-ons-tors:

COPA Rådgivning i Aarhus

(den geografiske udstrækning svarer til det tidligere Aarhus Amt)
Hvis du lige er blevet stomiopereret, er pårørende, eller hvis du skal opereres i nærmeste fremtid, kan der være mange spørgsmål, der trænger sig på, så som.

  • Kan jeg leve et normalt liv som før jeg blev opereret?
  • Hvad kan jeg spise?
  • Kan jeg rejse når jeg har stomi?
  • Hvordan træner jeg min krop/mavemuskler?
  • Kan jeg dyrke sport eller gå i svømmehal?

Har du behov for at tale med en, der har levet med stomi (eller Pauch) i mange år, er der mulighed for dette, blot du kontakter COPA Aarhus / Østjylland rådgivning på tlf. 6127 2125 (helst mellem kl. 17 og 18.) Hvis telefonen ikke bliver
taget, kan du indtale en besked, og du bliver du kontaktet af en af vores rådgivere.

Du kan også kontakte COPAs sekretariat på tlf. 5767 3525.
Telefontider: Man-tirs-ons-tors: kl. 10-14. Fredag kl. 10-13.

Stomiposer til Ukraine

OBS: Ved alle arrangementer i Aarhus lokalforening er der mulighed for at medbringe ”overskudsposer” og aflevere dem til
bestyrelsen. Vi vil samle dem sammen og sørge for, at de kommer til Ukraine, hvor der er hårdt brug for dem.

Nyt REHPA-ophold henvender sig til mennesker med kronisk og/eller uhelbredelig kræftsygdom

Dato: 1. oktober 2019

 

Vi har åbnet for en ny type REHPA-forløb for mennesker med kronisk og/eller uhelbredelig kræftsygdom.

Forløbet er et udviklingsophold og foregår i ugerne: 47, 2019 og 5, 2020.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er mennesker, der lever med kronisk eller uhelbredelig kræft, og som både har brug for rehabilitering og basis palliation.

HVEM KAN DELTAGE?
For at kunne deltage på forløbet skal deltagerne:

Have en kronisk og/eller uhelbredelig kræftsygdom
Have behov for hjælp til at håndtere de problemer, som sygdommen har medført. Problemerne kan være en direkte konsekvens af sygdommen og/eller af behandlingen. Problemerne kan være af forskellig art, fx fysisk, psykisk, socialt eller i forhold til det at være menneske med/efter alvorlig sygdom
Kunne deltage aktivt i REHPA-forløbet, som begynder med et ophold på 5 dage med fællesundervisning, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, individuel vejledning og fællesskab med ligestillede. Der afholdes efterfølgende et opfølgningsophold på 2 dage
Kunne klare sig selv, da et REPHA-ophold ikke rummer mulighed for personlig hjælp og pleje
Være indstillet på at bidrage til REPHAs vidensopsamling via udfyldelse af spørgeskemaer, interviews mv.
Kunne tale og forstå dansk.
Deltagelse i REHPA-forløb forudsætter, at deltagerne kan indgå i de aktiviteter, som forløbet indeholder. En igangværende kræftbehandling vil således ikke være en ubetinget forhindring for deltagelse.

HENVISNING
Det er muligt at søge til REHPA-opholdet for mennesker med kronisk kræftsygdom i uge 47, 2019. Mens forløbet i uge 5, 2020 kan søges fra den 27. september 2019.

Der skal bruges dette henvisningsskema – deltagerens egen læge eller lægen fra hospitalet skal udfylde og underskrive side 2. Se vejledning her: Sådan bliver du henvist
Vær opmærksom på, at der tidligst kan ansøges 4 måneder før den ønskede uge, hvis henvisningen sendes før, der er 4 måneder til opholdets start, bliver den afvist.

Ansøgningen og den lægefaglige henvisning indgår i en vurdering, når vi tildeler pladser til REHPA-ophold, og deltagerne får svar om deltagelse umiddelbart efter visitationen. Vi vurderer ansøgningerne og visiterer til REHPA-ophold ca. 1-2 måneder før opholdet.

REHPA-OPHOLD FOR MENNESKER MED KRONISK OG/ELLER UHELBREDELIG KRÆFTSYGDOM
Deltagere får på opholdet mulighed for at få:

Afklaret sin situation
Ny viden og undervisning
Rådgivende samtaler
Fysiske aktiviteter, som deltagerne prøver af i praksis
Psykosocial støtte og rådgivning
Samvær med ligestillede.
Aktiviteter og oplæg bliver afholdt af forskellige fagpersoner i REHPA med hver sit speciale.

Læs mere her: http://www.rehpa.dk/2019/08/13/nyt-rehpa-ophold-henvender-sig-til-mennesker-med-kronisk-og-eller-uhelbredelig-kraeftsygdom/

Galleri

Gallerier

Kontakt info

Kontakt person

Formand
Gitte Heide
Engdraget 29 A
8381 Tilst
Tlf. 27782894 16.30 til 19.00
Mail: copa_aarhus@icloud.com

Næstformand
Katrine Nielsen

Kontakt person

Kasserer
Niels Brund
Mobil: 21253988
Mail: niels@cool.dk


Bestyrelsesmedlem – Kirsten Gjørup Hansen – Randers


Bestyrelsesmedlem – Bodil Andersen


Suppleant – Poul Andersen