Aarhus

  STOMIFORENINGENRådgivning på Aarhus Sygehus THG

Indgang 1 A, 2. Sal

Lokalet til venstre for trappen/elevatoren
(mellem afdeling 260 og 280)
Mulighed for en samtale med en ligestillet.

Der vil være en rådgiver til stede

Torsdag 14. juni 16.00 – 17.30
Torsdag 9. august 16.00 – 17.30
Torsdag 23. auguat 16.00 – 17.30
Torsdag 6. september 16.00 – 17.30

Der gøres opmærksom på, at alle der ønsker en
samtale med en af COPAs rådgivere er
velkomne.

Generalforsamling Aarhus

Dato: 21. marts 2018

 

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 21/03/2018
18:00

Lokation
Huset Trøjborg lokale 1.4

Kategori Ingen Kategori


Der afholdes Generalforsamling den 21. marts 2018 kl. 18.00
på adressen Huset Trøjborg lokale 1.4, Kirkegårdsvej 53, 8000Aarhus C

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Kasserer aflægger regnskab
  • Aktivitetsplan
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af formand
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt

Aftenens program er:

KL. 18.00: Generalforsamling
Ca. 18.45: Foreningen er vært ved et lettere traktement
Ca. 20.00: Forskningsassistent Charlotte Rud fra Aarhus Universitetshospital Afd. V vil holde oplæg om drikkevarers betyd-ning for ileostomi-output”. Charlotte har sammen med overlæge Christian Hvas lavet et forskningsprojekt om iliostomi og output. Et forsøg som flere af Copas medlemmer har deltaget i.

Herefter serveres kaffe, og der vil være et indlæg fra en leverandør
Du har som medlem ret til at møde op på generalforsamlingen og gøre din indflydelse gældende, men hvis du ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingen, beder vi om din tilmelding senest den 1.3.2016 på mail til foreningens formand Gitte Heide på:
copa_aarhus@icloud.dk eller telefon 2778 2894 efter kl. 17.

Bestyrelsesarbejde i Copa Aarhus – er det noget for dig?
Til generalforsamlingen 21. marts er der flere medlemmer af bestyrelsen, som er på valg, og enkelte ønsker at udtræde af bestyrelsen. Det giver mulighed for, andre til at få en plads i bestyrelsen.

Jeg håber der, er nogen som læser dette og tænker:
Ligger der en ildsjæl gemt i du mig, og har lyst til at være med til at forme retningen for COPA Århus Lokalafdeling i besty-relsesarbejde, så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Vi har en ny og spændende opgave foran os, hvor vi skal arbejde med at blive integreret på det nye supersygehus i Skejby. Vi glæder os til arbejde med opgaven, og bestyrelsen håber, at der kunne være andre ildsjæle, som har lyst til at være med til det.

Kasseren i bestyrelsen har valg at stoppe, og derfor søger vi også en ny kasser. Der vil være en god mulighed for at blive sat ind i opgaverne af den afgående kasser.

Som bestyrelsesmedlem vil du opleve, at vi har et super godt samarbejde. Vi mødes ca. 4x årligt og drøfter foreningens arbejde og lægger planer for fremtiden.

Du behøver ikke selv være stomiopereret, men dog pårørende (støttemedlem) for at du kan komme med.

Hvis du gerne vil med i bestyrelsen og lave frivilligt arbejde, til glæde og gavn for mange, så ring til mig og lad os få en snak om det. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Venlig Hilsen Gitte Heide
Mail: copa_aarhus@icloud.dk eller Telefon: 2778 2894 efter kl. 17

Galleri

Galleri

Kontakt info

Kontakt person

Kontakt person

Gitte Heide

Engdraget 29 A
8381 Tilst
Tlf. 27782894 16.30 til 19.00

Mail: copa_aarhus@icloud.com

Kontakt person

Kontakt person

Niels Brund

Mobil: 21253988

Mail: niels@cool.dk

Kontakt person

John Noer

Mobil: 40160586

Mail: johnnoer03@gmail.com

Kontakt person

Bestyrelsesmedlem – Kirsten Gjørup Hansen – RandersMail:

Kontakt person

Bestyrelsesmedlem – Bodil AndersenMail:

Kontakt person

Suppleant – Poul AndersenMail: