Copa

  STOMIFORENINGEN...


copa

 

ARKIV

Sager vedr. bevilling til stomihjælpemidler

Ankestyrelsens principafgørelse 44-18 om hjælpemiddel – forbrugsgode –
merudgift – sektoransvar – apoteksprodukt – behandlingsredskab