Copa

  STOMIFORENINGEN...


copa

 

ARKIV

Undersøgelse – Cannabis som medicin

Vil du være med til at gøre os klogere på din oplevelse med cannabis som medicin?

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis har nu kørt i over et år. I den forbindelse ønsker vi at undersøge kræftpatienters holdninger til og eventuelle erfaringer med cannabis som medicin. Vi vil sætte stor pris på, hvis du vil deltage i undersøgelsen.

Vi er interesserede i dine svar uanset, om du bruger, har brugt eller aldrig har brugt cannabis som medicin.

For at kunne deltage i undersøgelsen skal du være nuværende eller tidligere kræftpatient.

Vær opmærksom på at denne undersøgelse kan findes flere steder og det er vigtigt at du ikke svarer på dette skema mere end én gang.

Undersøgelsen er aktiv for besvarelse frem t.o.m. 3 juni 2019

Det tager ca. 15 minutter at besvare spørgeskemaet, som du finder via nedenstående link:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=9SW77S1JJN91 eller via rådgivningen hjemmeside, samt på www.cancer.dk/cannabis

For mere information om undersøgelsen, kontakt Nanna Cornelius på mail; nannac@cancer.dk

Med venlig hilsen

Nanna Cornelius
Projektleder

Kræftens Bekæmpelse
Patient- & Pårørendestøtte
Dokumentation & udvikling
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Telefon 35 25 72 03COPA weekendophold 2019

fredag den 23. august – søndag 25. august
Hotel Søpark, Vestergade 29, MariboUnge stomipatienter mellem 15-25 år søges (Roskilde)

Vi er to sygeplejestuderende fra Roskilde, som er i gang med at skrive vores bachelor. Vi har  valgt at arbejde med unge stomipatienter mellem 15-25 år. og søger derfor mindst tre personer i den aldersgruppe der vil stille op til et interview.

 Projektet handler om, hvordan de unge stomipatienters oplevelse af hvordan  sygeplejersken håndtere samtalen omkring kropsopfattelse og seksualitet i forbindelse med anlæggelse af stomi.

 Vi ville derfor høre om der var mulighed for, at søge informanter i jeres forening, ved at lave et opslag i jeres debatforum eller hvis der er et andet sted du tænker er mere relevant.

 Venlig Hilsen

Christina og Michelle