Copa

  STOMIFORENINGEN...


copa

 

ARKIV

Sommerophold for stomi-/reservoriopererede

Sommerophold for stomi-/reservoriopererede samt deres ægtefælle/samlever.

KUN for medlemmer

Online tilmelding

Se mere under events

 Ny kampagne fra Kræftens Bekæmpelse

Disse tre symptomer på kræft overser danskerne

En ny undersøgelsefra Kræftens Bekæmpelse – udført blandt mere end 1000 danskere – viser, at danskerne overser især tre vigtige symptomer, der kan være tegn på kræft – og det kan koste liv.

1) Længerevarende hoste eller hæshed
2) Ændret afføringsmønster
3) Uforklarligt vægttab.Ny gratis stomi app – uden reklamer

Applikationen ‘Stomi’ er et enkelt hjælpemiddel for patienter og pårørende til at få overblik og indsigt i livet med stomi. Formålet er at
give svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig før og efter en stomioperation. App’en kan bruges under indlæggelsen som indgang
til samtale om stomi og efter operationen som opslagsværk.

App’en kan hentes gratis i appstore eller googleplay på ordet Stomi.
App’en kan hentes til smartphones og tablets. Når man henter app’en til sin telefon eller tablet – vil der komme dels en linje med ileostomi og en
med kolostomi. Når begge af disse er hentet ned – skal man trykke på
den man vil læse. Det tager lidt tid at hente app’en ned, idet der bl.a. er to
små videoer. App’en erstatter ikke dialogen med personalet, men skal ses
som et supplement.

Indhold:
Hvad er en stomi
Hverdagslivet
Seksualitet
Stomibandager
Hudpleje
Problematikker
Information og links

Under de forskellige indholdsgrupper er der også undertemaer.
Der findes en søgefunktion i app’en – der er en lup i højre hjørne. Søg på et ord fx prævention og app’en finder de sider, hvor dette ord er nævnt.
Appèn er udarbejdet, så den kan anvendes uanset hvor i landet operationen er foretaget og er fri for reklamer.

App’en er udarbejdet af:
Karen Jacobsen, stomiterapeut og sygeplejerske
Ida Østrup, cand. cur. og udviklingssygeplejerske
Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital.

 COPA har sendt et brev til Børne- og Socialministeriet

Kolt den 10. februar 2017
Børne- og Socialministeriet
Att. Specialkonsulent Tina Hansen
Holmens Kanal 22, 1060 København K

Vedr.: Høring om udkast til forslag om ændring af om social service.
Stomiforeningen COPA har følgende bemærkninger til lovforslaget, der vedrører hjælpemidler, § 112 og § 113 a og b.

Det er positivt for borgerne, at man i formålsbestemmelserne ligger øget vægt på forebyggelse og rehabilitering, da det kan være med til at
sikre mennesker med et behov for hjælpemidler de samme muligheder som før deres funktionsnedsættelse.

Stomiforeningen COPA støtter klart, at man med det nye lovforslag bibeholder principperne i hjælpemiddelbestemmelserne i paragraf §112,
især med bevarelsen af den konkrete, individuelle vurdering, der sikrer den enkelte borger det rigtige produkt.

Det er særdeles vigtigt for brugere af stomihjælpemidler at have adgang til en bred vifte af produkter, da der ikke findes ét standardprodukt, der
passer til alles behov.

Derfor er det nødvendigt, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov – fysisk, psykisk og socialt.

Stomiforeningen COPA er noget bekymret over, at der indføres en ny §113a. Kommunalbestyrelsen får her mulighed for i ”enkle og entydige”
sager at foretage en forenklet sagsbehandling. Det er dog positivt, at det skal ske på baggrund af den indgivne ansøgning. Men det er væsentligt at
definere, hvilke sager der anses for enkle og entydige, samt at sikre at kommunen altid vælger §112 i de tilfælde, hvor ansøgningen er utilstrækkelig, således at den enkelte borger bevilges det rette produkt, baseret på en konkret og individuel vurdering (og ikke på blot ud fra billigste indkøb).

Stomiforeningen COPA er dog bekymret for, hvad der kan ske, hvis kommunalbestyrelsen gør brug af §113a, når ansøgningen synes utilstrækkelig eller mangelfuld. Det kan betyde, at kommunen blot tilbyder det umiddelbart billigste produkt med flere produktprøvninger, der kan give sundhedsmæssige konsekvenser for den enkelte borger.

Stomiforeningen COPA mener, at det er nødvendigt at definere, hvilke type sager der kan være enkle og entydige. Inden for stomipleje er der
tale om vidt forskellige og komplekse brugersituationer, hvor behovet for hjælpemiddel kan variere enormt fra bruger til bruger, selvom det basale
behov synes at være det samme. Det udgør et retssikkerhedsmæssigt problem, at borgeren ikke har mulighed for at påklage brugen af §113a, da
kommunen i nogle tilfælde i så fald muligvis kan bruge muligheden til at omgås den konkrete, individuelle vurdering og udredning.

Det er også væsentligt, at der ved brug af §113a stadig gives mulighed for brug af Frit Valg ligesom i §112, således den enkelte borger altid har
mulighed for at vælge alternativ leverandør/produkt Stomiforeningen COPA støtter, at der indføres en ny §113b som giver mulighed for støtte til hjælpemidler ved et midlertidigt behov, da mange borgere tidligere har oplevet udfordringer med kriteriet om varig funktionsnedsættelse.

Det er meget positivt, hvis fx borgere med efterveer fra en operation (fx prostata eller en midlertidig stomi) nu kan tildeles en midlertidig bevilling, da disse borgere ofte fanges mellem to stole mellem region og kommune.

Stomiforeningen COPA ønsker, at der i lovforslagets §113b sikres borgeren samme rettighed til frit valg af produkt og leverandør som det er
tilfældet i §112 – da et midlertidigt behov kan være længerevarende og udfordringerne for den enkelte og er lige så væsentlige og individuelle i
den periode, som det gør sig gældende for mennesker med et varigt behov.
Stomiforeningen COPA støtter, at mennesker med behov for visse ydelser nu gives 14 ugers varsel og en forenklet klagemulighed ved frakendelse
eller nedsættelse af bevilling. Det vil dog være ønskeligt, at brugere af personlige hjælpemidler beskyttes af samme retssikkerhed, da hjælpemiddelbehovet i nogle tilfælde kan være lige så individuelt og livsvigtigt – og dermed af lige så indgribende betydning – som de udvalgte, væsentlige ydelser i lovforslaget.

Venlig hilsen Henning GranslevDet skal være slut med kassetænkning i sundhedsvæsenet

Læs artikel på altinget.dk
Læs artikel som pdf

DEBAT: Ambitionen er et samlet sundhedsvæsen. Vi skal samles om et fælles mål: at skabe mest mulig sundhed i befolkningen. Det skriver Bent Hansen, formand for Danske Regioner, der mener, man skal finde inspiration i det spanske sundhedssystem.

CITAT:
I Valencia-regionen i Spanien har man skabt et integreret sundhedsvæsen. Det råder over både sygehuse, sundhedshuse og almen praksis.
Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Af Bent Hansen

Formand for Danske Regioner

De seneste 10 år er der brugt enorme ressourcer på at definere opgavesnit mellem region og kommune. Med sundhedsaftaler, retningslinjer og forløbsprogrammer har vi forsøgt at definere og fordele opgaven mellem os – skære kagen så at sige. Nu skal vi videre. Fremtiden kræver, at vi samarbejder ud fra et fælles mål og et samlet fokus.

Det handler om at skabe mest mulig sundhed til befolkningen med de ressourcer, vi har til rådighed.

Danske Regioner ønsker, at det samlede sundhedsvæsen skal have et større fokus på at forhindre, at sygdom opstår eller bliver forværret. Det er en fælles opgave, som alle aktører skal dele.

Det gælder både kommuner, almen praksis, praktiserende speciallæger, resten af praksissektoren, private sygehuse og klinikker, andre dele af velfærdsområdet og den frivillige sektor.

Her kan vi lade os inspirere af udlandet.

Se mod Valencia-regionen
I Valencia-regionen i Spanien har man skabt et integreret sundhedsvæsen. Ribera Salud hedder organisationen, som råder over både sygehuse, sundhedshuse og almen praksis.

Ribera Salud bliver betalt et fast beløb per borger uden krav om aktivitet, men til gengæld stiller regionen krav til kvalitet og resultater for borgerne. Eksempelvis har regionen opsat krav om ventetider og vaccinationsrater, som Ribera Salud skal overholde.

I Ribera Salud arbejder alle efter et mål om at skabe den bedste sundhedstilstand blandt borgerne. Det betyder, at målet er at undgå, at sygdom opstår eller forværres – og at sygehuse og almen praksis arbejder sammen om at undgå indlæggelser gennem tidlige indsatser i almen praksis.

Forebyggelse spiller dermed en mere aktiv rolle i sundhedsvæsenet, end vi er vant til i Danmark, og brugen af data spiller en væsentlig rolle for indsatsen.

I Ribera Salud kan lægen i journalen se borgerens risiko for at opleve forværring i sit helbred. De, der er syge og i høj risiko for at opleve forværringer, tilbydes en fast kontaktperson, som ringer dem op for at høre, hvordan det går.

De, der er syge, men i lav risiko for at opleve forværring, har adgang til en sundhedsportal, der kan guide dem til en god levestil. På den måde sikrer Ribera Salud en bedre ressourceudnyttelse, samtidig med at de skaber mest mulig sundhed og lige fordeling af sundhed i hele deres befolkning.

Vi skal turde gøre tingene anderledes
En bedre adgang til data er dermed en forudsætning for at sikre mere sundhed for hele befolkningen og prioritere ressourcerne hen, hvor de giver mest værdi for borgeren og for samfundet – og her oplever vi i dag i Danmark begrænsninger i forhold til at tilgå og dele relevante data om borgere på tværs af sundhedsvæsenets aktører. Det er en barriere, der skal nedbrydes.

På samme måde kræver det mod at skabe nye samarbejdsmodeller. Det samlede sundhedsvæsen skal tilpasse sig borgernes og samfundets behov, og vi skal finde de løsninger, der giver mest sundhed for pengene. I fremtiden vil flere borgere kunne overvåge deres eget helbred og håndtere visse behandlinger i hjemmet.

Nogle steder kan det være en god lokal løsning at flytte funktioner fra sygehuse til praksissektoren eller til kommunen. Men vi skal væk fra kampen om opgaverne mellem det ”nære” og det ”fjerne”. I stedet skal vi fordomsfrit afprøve og vurdere, hvad der giver de bedste resultater og den største effektivitet.

Det kræver, at sundhedsvæsenets aktører bliver vurderet på deres bidrag til de fælles mål og ikke kun på den isolerede aktivitet i hver enkelt sektor. Det afgørende er, at vi holder fokus på, hvad der gavner borgerne – og sundhedstilstanden i befolkningen.

Det kræver, at vi tør gøre tingene anderledes – også selvom det måske betyder, at opgaverne skal løses og finansieres anderledes i fremtiden.